Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties is in toenemende mate nodig om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke taken van de overheid. Samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing maar is soms ook gewoon noodzakelijk vanwege een (gemeentegrens)overschrijdende problematiek. Naast publiek-private samenwerking biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het wettelijk kader om op publiekrechtelijke wijze samen te werken.

Het samenwerken met andere overheden roept verschillende vragen op:

Advies en hulp bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling

Het is verstandig om in een vroeg stadium deskundige hulp in te schakelen als u een gemeenschappelijke regeling op wilt richten. Vooraf goed nadenken over de meest geschikte vorm en de inhoud van de regeling voorkomt veel problemen die later kunnen optreden. Vijverberg is gespecialiseerd op het gebied van samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en de Wgr. Ook als sprake is van wijziging van een bestaande regeling, als u overweegt om uit te treden of bij mogelijke geschillen kunnen wij u adviseren. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen tussen decentrale overheden zijn populaire samenwerkingsvormen in het openbaar bestuur. Bij de aanloop naar, de oprichting van en bij het gebruik van een…

Ook beschikbaar op:

Incompany

Uittreden uit een gemeenschappelijke regeling

Op veel terreinen in het openbaar bestuur zijn samenwerkingsverbanden opgericht met als doel gezamenlijk (complexe) overheidstaken uit te voeren. Deze gemeenschappelijke regelingen functioneren over het…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Toets voorwaarden uittreding uit gemeenschappelijke regeling

Toets voorwaarden uittreding uit gemeenschappelijke regeling

Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling heeft voorwaarden opgesteld die het wil verbinden aan de uittreding van een deelnemer. Een partner van Vijverberg toetst de voorwaarden op juridische houdbaarheid. Zij geeft aan op welke…
Opstellen gemeenschappelijke regeling

Vijverberg adviseert over Reglement van orde voor gemeenschappelijke regeling

Binnen de vergaderingen van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling brengen de leden nog wel eens partijpolitieke onderwerpen in, waarover de bestuursorganen die hen hebben afgevaardigd nog geen - of een afwijkend - standpunt…
Jurist van Vijverberg helpt workload aan te pakken

Jurist van Vijverberg helpt workload aan te pakken

In verband met de hoeveelheid werk die er ligt en de (juridische) perikelen rond een ambtelijke fusie is er in Grave behoefte aan een ervaren en snel inzetbare jurist. Via Vijverberg ondersteunt een tijdelijke jurist…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media