Professionele organisatie

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is de handelsnaam van Vijverberg Advocaten B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair gevestigd is in Zoetermeer. Vijverberg Advocaten B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27249588.

Klachtenregeling

De advocaten van Vijverberg Advocaten B.V. zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn onderworpen aan professionele regels (waaronder gedragscodes) van deze organisatie. Op de dienstverlening van de advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, na afhandeling van de klacht volgens de interne klachtenregeling van Vijverberg Advocaten B.V.. De regels van de Orde van Advocaten zijn in te zien via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten of op te vragen bij de organisatie:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
T + 31 70 335 35 35
info [at] advocatenorde [dot] nl

W www.advocatenorde.nl

Vervangingsregeling

De cliënt wordt door de advocaten en adviseurs van Vijverberg Advocaten B.V. van alle handelingen en ontwikkelingen in een zaak op de hoogte gehouden. Bij plotselinge afwezigheid van één van de advocaten of een adviseur inventariseert het hoofd van het team welke dossiers lopen en welke termijnen er spelen. Het hoofd van het team wijst één van de advocaten of een adviseur als verantwoordelijke aan als vervanger van de advocaat of adviseur. Ook wanneer een zaak voor langere tijd wordt waargenomen door een andere advocaat of adviseur wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De cliënt wordt van vakantie van de advocaat of adviseur op de hoogte gesteld en krijgt de contactgegevens van de waarnemer.

Derdengelden

Vijverberg Advocaten B.V. ontvangt geen derdengelden en heeft geen stichting derdengelden ter beschikking.

Beroepsaansprakelijkheid

Alle advocaten en adviseurs zijn adequaat verzekerd ter zake van het risico van beroepsaansprakelijkheid. Vijverberg Advocaten B.V. beperkt in haar opdrachtbevestigingen haar aansprakelijkheid tot het bedrag dat uitbetaald wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorwaarden als gesteld in artikel 6.24 juncto artikel 6.25 juncto artikel 6.26 van de Verordening op de advocatuur.