Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid doorloopt u met de werknemer een intensief traject. De wetgeving is er op gericht om te voorkomen dat werknemers in een situatie belanden dat ze als gevolg van ziekte of beperkingen geen werk meer hebben. De werkgever en werknemer moeten zich daarom tot het uiterste inspannen tijdens een re-integratietraject. Op enig moment kunt u als werkgever voor de vraag komen te staan of het dienstverband met de werknemer beëindigd moet worden omdat de werknemer niet meer in staat is zijn eigen werk (volledig) te verrichten.

Zowel tijdens het re-integratietraject als voorafgaand aan ontslag en ook na ontslag kunt u tegen vragen aanlopen zoals:

Advies en hulp bij arbeidsongeschiktheid

Er kan veel misgaan tijdens het re-integratietraject. Als u het re-integratietraject niet goed doorloopt heeft dat aanzienlijke financiële risico’s. Vijverberg heeft veel ervaring in arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en kan u adequaat adviseren om een langdurige arbeidsongeschiktheidskwestie zorgvuldig af te ronden. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Rechtspositie van de veiligheidsregio

Jouw manager wil van jou praktische en uitvoerbare oplossingen voor personele vragen. En jij moet adviseren over de rechtspositie en de regels kunnen toepassen. Dat…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Sparringspartner

Sparringspartner tijdens afwikkeling dienstbetrekking

Een werknemer van een geprivatiseerde organisatie maakt zijn werkgever allerlei (onheuse) verwijten en meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict. De senior adviseur van Vijverberg adviseert de werkgever en een strak regime wordt ingezet. De werknemer…
Ontslag voor ambtenaar ziek in buitenland

Ontslag voor ambtenaar ziek in buitenland

Een ambtenaar met een verleden van veelvuldig ziekteverzuim gaat op vakantie naar het buitenland en verblijft daar bij kinderen en familie. Zij onttrekt zich daarmee aan de verzuimbegeleiding en werkt stelselmatig niet mee aan de…
Begeleiding ontslagtrajecten

Begeleiding ontslagtrajecten

Een stichting moet regelmatig werknemers ontslaan die zich misdragen. De stichting schakelt daarvoor een jurist van Vijverberg in. De jurist van Vijverberg analyseert de dossiers en adviseert over de te nemen stappen. Hij begeleidt de…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media