Branches: overheid - onderwijs - zorg - welzijn

Overheid

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan de overheid. Wij kennen de cultuur, de arbeidsvoorwaarden en de onderwerpen die spelen bij alle soorten overheidsinstellingen, zoals:

 • Rijk
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Politie
 • Waterschappen
 • Defensie
 • Intergemeentelijke samenwerking/samenwerkingsverbanden
 • Veiligheidsregio’s
 • SW-bedrijven
 • Universitair Medische Centra
 • Universiteiten
 • Rechterlijke organisaties
 • Zelfstandige bestuursorganen
 • Non-profitorganisaties

Zorg

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan de zorgsector: ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugdzorginstellingen en geestelijke gezondheidszorginstellingen. Wij kennen de cultuur, de arbeidsvoorwaarden en de onderwerpen die spelen in de zorg.

Kennis van arbeidsvoorwaarden in de zorg

Vijverberg is de specialist als het gaat om arbeidsvoorwaarden in de zorgsector zoals de CAO Jeugdzorg, CAO GGZ, CAO Ziekenhuiswezen, CAO Gezondheidscentra, CAO Huisartsenzorg en CAO VVT. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en geven ook opleidingen over specifieke onderwerpen, zoals de wachtgeldregeling, geschillenregelingen en de functiewaarderingssystematiek voor de gezondheidszorg.

Steun en toeverlaat voor de zorgsector: bij reorganisaties en in arbeidsrechtdossiers

In het arbeidsrecht adviseren wij over individuele of collectieve ontslagzaken en alles daar tussen in, zoals functioneringstrajecten, functiewaardering, bedrijfsongevallen, geschillen of het opstellen van sociale plannen. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers kunt u bij ons terecht voor het hele juridische traject van re-integratie en eventueel ontslag, inclusief het aantekenen van bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV. Wij adviseren bij reorganisaties, bij grote of kleine fusies en overnames, ondersteunen bij het opstellen van het reorganisatie- fusie- of overnameplan. Wij brengen samen met u een logische volgorde aan in de besluitvorming en zorgen dat aan de wettelijke verplichtingen ten opzichte van de OR wordt voldaan.

Klachtencommissie zorgsector

Zorginstellingen kunnen met een klacht van een cliënt geconfronteerd worden. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector verplicht zorginstellingen tot het instellen van een klachtencommissie zodat de klacht zorgvuldig afgehandeld wordt. Wij helpen zorginstellingen bij het maken van een klachtenregeling, opzetten van een klachtencommissie en het zorgvuldig afhandelen van de klacht.

Welzijn

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan de welzijnssector. Of het nu gaat om jeugdwelzijnswerk, welzijn voor ouderen, welzijn voor minderheden, maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening, verslavingszorg, reclassering, kinderopvang of sociaal cultureel werk: wij kennen de cultuur en de problematiek die er speelt.

Specifieke expertise: reorganisaties in de welzijnssector

De welzijnssector is de laatste jaren als gevolg van bezuinigingen door de overheid onder druk komen te staan. Dit leidt tot reorganisaties, fusies, ontslagen of soms zelfs opheffing van de instelling. Vijverberg heeft ervaring in het begeleiden van reorganisaties, fusies en overnames. Wij helpen u met het opzetten van een (reorganisatie)plan en stellen met u een overzichtelijk besluitvormingstraject op waarin ook de OR wordt meegenomen. Het opstellen van een sociaal plan of het maken van een pakketvergelijking bij een fusie of overname is voor ons bekend terrein.

Wij geven ook cursussen op dit terrein:
- Cursus reorganiseren in de welzijnssector: gewoon weer klassiek?
Cursus medezeggenschap bij een belangrijke organisatieverandering

Kennis van de arbeidsvoorwaarden en functiewaarderingssystematiek

De arbeidsvoorwaarden in de welzijnssector zijn neergelegd in verschillende CAO's, zoals CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, CAO Kinderopvang en de CAO reclassering. Wij kennen de specifieke thematiek die daarin speelt, zoals de geschillenregelingen, van werk naar werk trajecten, employability en de sector-eigen werktijdenregelingen zoals slaapdiensten en bereikbaarheidsdiensten en adviseren u graag daarover. Ook zijn wij thuis in de functiewaarderingssystematiek welzijnssector.

Bedrijven en stichtingen

Vijverberg adviseert en voert opdrachten uit voor uiteenlopende bedrijven en stichtingen.