Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties is in toenemende mate nodig om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke taken van de overheid. Samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing maar is soms ook gewoon noodzakelijk vanwege een (gemeentegrens)overschrijdende problematiek. Naast publiek-private samenwerking biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het wettelijk kader om op publiekrechtelijke wijze samen te werken.

Het samenwerken met andere overheden roept verschillende vragen op:

Advies en hulp bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling

Het is verstandig om in een vroeg stadium deskundige hulp in te schakelen als u een gemeenschappelijke regeling op wilt richten. Vooraf goed nadenken over de meest geschikte vorm en de inhoud van de regeling voorkomt veel problemen die later kunnen optreden. Vijverberg is gespecialiseerd op het gebied van samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en de Wgr. Ook als sprake is van wijziging van een bestaande regeling, als u overweegt om uit te treden of bij mogelijke geschillen kunnen wij u adviseren. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen tussen decentrale overheden zijn populaire samenwerkingsvormen in het openbaar bestuur. Bij de aanloop naar, de oprichting van en bij het gebruik van een…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Interim jurist

Interim jurist ambtenarenrecht

Vanwege capaciteitsproblemen is een grote gemeenschappelijke regeling in het midden van het land op zoek naar een juridisch adviseur die op interimbasis op de HRM-afdeling kan werken. Vijverberg levert gedurende meer dan een jaar voor…
Vijverberg ondersteunt gemeente bij uittreding uit Gemeenschappelijke Regeling

Vijverberg ondersteunt gemeente bij uittreding uit Gemeenschappelijke Regeling

Een gemeente besluit gedeeltelijk uit te treden uit een Gemeenschappelijke Regeling om de taken weer zelf uit te gaan voeren. Voor de juridische advisering over het uittreedproces schakelt de gemeente een senior adviseur van Vijverberg…
Advies over onbevoegd genomen besluiten en mandaatbesluit

Vijverberg adviseert GR over hoe om te gaan met onbevoegd genomen besluiten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. SW-bedrijven verzorgen de feitelijke en dagelijkse uitvoering. Gemeenten werken vaak met elkaar samen en richten daartoe een gemeenschappelijke regeling (GR) op. Bij deze constructie…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media