Publicaties

De gemeenschappelijke regeling: verwerkingsverantwoordelijke of verwerker als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Bestuursrecht
Wanneer een bestuursorgaan bevoegdheden neerlegt bij een gemeenschappelijke regeling (GR), rijst de vraag of die GR vervolgens verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is zoals bedoeld in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)…

Ontvang onze publicaties