Wnra - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Als gevolg van de invoering van de Wnra is het dienstverband tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar van het bestuursrecht naar het civiele arbeidsrecht verhuisd. De Wnra heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het ontslagrecht, de ontslagprocedure, sancties bij arbeidsongeschiktheid en het bewijs bij het overtreden van integriteitsnormen.

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is gespecialiseerd in zowel het ambtenarenrecht als het arbeidsrecht. Daardoor zijn onze advocaten en adviseurs volledig op de hoogte van alle veranderingen en gevolgen die de wetswijziging voor uw organisatie met zich heeft gebracht. Vijverberg is dan ook bij uitstek het kantoor om u hierbij ondersteuning te bieden.

Advisering

Onze advocaten en adviseurs zijn betrouwbare gesprekspartners voor juridische vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Zij kunnen u adviseren over de meest efficiënte aanpak en de te nemen stappen. Of het nu gaat om een kort advies, een gerechtelijke procedure, een second opinion of een complex vraagstuk: samen komen wij tot de beste oplossing.

Wij zijn op de hoogte van de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van de Wnra (het overgangsrecht) en het arbeidsrecht.   

Gerechtelijke procedures

Procederen is een vak apart. Vijverberg beschikt over advocaten en procesjuristen die dat vak beheersen en u in alle stadia van een zaak en procedure kunnen bijstaan. Indien er snel juridische maatregelen moeten worden genomen of als u een arbeidsconflict heeft waar u niet in onderling overleg uitkomt, bepalen wij samen met u de tactiek: wanneer te schikken en wanneer te procederen.

Ontslagrecht

Het ontslag van een medewerker binnen een overheidsorganisatie is per 1 januari 2020 wezenlijk veranderd. Ontslag verloopt per 1 januari 2020 niet meer via het bestuursrecht, maar via het civiele arbeidsrecht. Dit betekent dat de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijke Wetboek en de op uw organisatie van toepassing zijnde cao in acht genomen moeten worden. Om succesvol te zijn in een ontslagprocedure is een goed ontslagdossier vereist. Vijverberg kan u adviseren over de mogelijkheden en de te nemen stappen in een ontslagdossier. Indien de zaak bij de kantonrechter of de cao-ontslagcommissie komt staat een van onze advocaten of adviseurs u graag bij. Ook het voeren van procedures bij het UWV behoort tot onze specialismen.

Voordat een procedure wordt gestart, beoordelen we vanzelfsprekend ook of de kwestie zich leent voor een oplossing zonder procedure, door middel van een vaststellingsovereenkomst. Vijverberg is specialist in het voeren van dergelijke onderhandelingen, zodat een bevredigende oplossing kan worden bereikt.

Cursussen

Wij bieden een aantal gerichte basiscursussen aan die u op de hoogte brengen van de belangrijkste aspecten van het arbeidsrecht. Zo bieden wij aan een basiscursus Arbeidsrecht, een verdiepingscursus Arbeidsrecht en korte bijeenkomsten (Updates live) waarin wij u in 1,5 uur op de hoogte brengen van een specifiek onderwerp. Bekijk hier ons volledige cursusaanbod. Wij kunnen alle cursussen ook incompany verzorgen.

Advies en hulp

Wij overleggen graag met u wat onze advocaten en adviseurs voor u kunnen betekenen. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Personeelshandboek

Projectsecretaris invoering personeelshandboek

Een grote gemeenschappelijke regeling in het midden van het land heeft in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) behoefte aan een personeelshandboek. Het betreft het samenvoegen en herschrijven van alle ambtelijke rechtspositionele…
Wnra en detachering

Wnra en detachering

Een overheidsinstelling werkt samen met andere instellingen en detacheert ambtenaren bij een van die instellingen. Als de samenwerking stopt krijgen alle gedetacheerden de gelegenheid bij die instelling in dienst te treden, maar niet iedereen wil…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media