Cursus Arbeidsrecht, Cao Gemeenten/Cao SGO

Een manager met personele vragen wil van jou praktische en uitvoerbare oplossingen horen. Dat vraagt van jou dat je je weg moet leren vinden in het Burgerlijk Wetboek, de Cao Gemeenten/SGO en dat je de regels kunt toepassen. Dat is wat we jou in deze tweedaagse cursus leren. Je maakt kennis met de rechtspositie binnen de gemeenten en gemeentelijke organisaties. Op een (inter)actieve manier vergroten de docenten jouw kennis, zodat je de managers binnen jouw organisatie snel en effectief kunt adviseren.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 1.135,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.
Duur
2 dagen
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
12 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De gemeenten en gemeentelijke organisaties zijn op veel terreinen met elkaar verbonden. Zo ook op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. De Cao SGO is voortgekomen uit de Cao Gemeenten en daarmee inhoudelijk nagenoeg gelijk aan de Cao Gemeenten. Dit maakt het mogelijk om cursisten uit beide sectoren gezamenlijk de training te laten volgen.

In deze cursus nemen we je mee door de actuele cao en het Burgerlijk Wetboek. Alle belangrijke onderwerpen komen uitgebreid aan bod. Denk aan: 

 • de indiensttreding; 
 • de flexbepalingen; 
 • de gang van zaken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; 
 • arbeidsduur en verlof; 
 • beloning; 
 • vergoedingen; en
 • het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 

Daar waar in de cao sprake is van aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van het Burgerlijk Wetboek, bespreken we deze afwijkingen uitvoerig. Tijdens de cursus staan we stil bij de actuele jurisprudentie en aan de hand van praktijkvoorbeelden lichten we de toepassing van de onderwerpen toe. Deze brenge we direct in de praktijk met (interactieve) oefeningen.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de belangrijkste arbeidsrechtelijke bepalingen uit het BW;
 • ben je bekend en vertrouwd met het de Cao Gemeenten/Cao SGO;
 • kun je titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de cao toepassen in je dagelijkse werkzaamheden; en
 • ben je in staat vragen in je personeelspraktijk hierover adequaat te beantwoorden.

Doelgroep

Personeelsadviseurs, personeelsmedewerkers en rechtspositiemedewerkers van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, participatiebedrijven en andere organisaties die de Cao Gemeenten of Cao SGO hanteren en nog niet lang werkzaam zijn in de personeelspraktijk binnen de sector gemeenten.

Heb je al de nodige ervaring met de gemeentelijke rechtspositie? Kijk dan eens bij onze verdiepingsmodules arbeidsrecht.

Programma

Dag 1
Ochtend: indiensttreding bij de gemeente, de ambtelijke rechtspositie

 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd
 • De ketenregeling
 • Wat neem je op in de arbeidsovereenkomst?
 • Bedingen
 • Andere dienstverbanden

Middag: beloning, arbeidsduur en verlof

 • Salariscomponenten
 • Stopzetten salaris
 • Wettelijk en bovenwettelijk verlof
 • Andere vormen van betaald verlof
 • Arbeidsduur en werktijden
 • Wet flexibel werken

Dag 2
Ochtend: arbeidsongeschiktheid en re-integratie

 • Wanneer is iemand arbeidsongeschikt?
 • Welke stappen moet je zetten in het re-integratietraject?
 • Wat kan je doen als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie?
 • Rol van de bedrijfsarts en UWV

Middag: einde van het dienstverband

 • Op welke wijze kan een arbeidsovereenkomst eindigen?
 • Bespreking ontslaggronden
 • Ontslag op staande voet
 • Kosten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Werkwijze

De cursus Arbeidsrecht, Cao Gemeenten/Cao SGO bestaat uit korte inleidingen die we afwisselen met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. Het is dus vooral een praktische cursus. De docenten van Vijverberg Advocaten & Adviseurs zijn werkzaam als juridisch adviseur of advocaat, hebben ruime praktijkervaring in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Samen hebben zij enorm veel ervaring in de gemeentelijke personeelspraktijk. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Zeer nuttig, nieuwe termen gehoord en nieuwe dingen geleerd. Bruikbare informatie, casussen en voorbeelden.”

“Zeer informatief en interactief. Weer veel geleerd.”

“Prima cursus, veel geleerd. Daarnaast een erg goede sfeer.”

“Leerzaam, professioneel opgezet”

“Leerzaam, motiverend, interactief”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media