Cursus Arbeidsrecht en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Werk je bij een SW-bedrijf of heb je in jouw organisatie te maken met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt? En wil je je kennis over het arbeidsrecht in relatie tot werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt actualiseren? In deze cursus van een halve dag worden de belangrijkste arbeidsrechtvragen over deze bijzondere arbeidsrelaties besproken en toegelicht aan de hand van de laatste ontwikkelingen in de wet, de cao en de jurisprudentie.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 440,- *.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.

* Per 1 januari 2023 bedraagt de cursusprijs
€ 465,-.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In de inclusieve arbeidsmarkt wordt niet langer alleen op basis van een arbeidsovereenkomst binnen het eigen SW-bedrijf gewerkt, steeds vaker wordt buiten het eigen bedrijf gewerkt en wordt gebruik gemaakt van payrolling en detachering. De Wet arbeidsmarkt in balans vraagt een actief beleid van het SW-bedrijf om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Door de inclusieve arbeidsmarkt wordt ook van reguliere bedrijven kennis verwacht van regelgeving voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aan (doelgroep)werknemers zijn bepaalde subsidies of regelingen verbonden. Zowel het aangaan van de arbeidsovereenkomst als het ontslag van de SW-medewerker of de Participatiewet medewerker vraagt meer kennis van de HR-adviseur en de juridisch medewerker. Wat neem je op in de arbeidsovereenkomst? Kun je tussentijds de functie wijzigen als deze niet meer passend is? Welke bijzonderheden doen zich voor bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst?

Doelgroep

Personeelsadviseurs en arbeidsjuristen die te maken hebben met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Welke bedingen neem je op in de arbeidsovereenkomst?
 • Detachering van werknemers onder de WAADI
 • Valkuilen rond de proefplaatsing
 • Payrolling
 • Aanbieden van passend werk tijdens het dienstverband
 • Nieuwe cao Aan de Slag
 • Premiekorting / loonkostensubsidie / loondispensatie
 • No-riskpolis
 • Ontslag van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • De bijzondere ontslagmogelijkheden in de Wsw

N.B. We hebben ook een cursus ‘Wet verbetering poortwachter’ over arbeidsongeschiktheid en ontslag voor private organisaties.

Werkwijze

Het programma is praktijkgericht en afgestemd op de doelgroep. De docent zorgt voor interactieve kennisoverdracht, behandelt casussen en maakt gebruik van stellingen en oefeningen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Goede leerzame voorbeelden, goede inhoudelijke informatie”

“Duidelijke uitleg. Goede voorbeelden en jurisprudentie.”

“Actualiseren kennis banenafspraak. Kennismaken problematiek doelgroep SW en beschutwerk.”

“Mijn doel was het actualiseren van de kennis. Heeft het aan voldaan.”

“Leerzaam en actueel”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media