mr. Heleen van Soest

mr. Heleen van Soest

Het tot een goed einde brengen van complexe dossiers is een uitdaging die ik graag aanneem. Complexe dossiers over de volle breedte van het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Samen met de cliënt bepalen we de juiste koers om tot een oplossing te komen. 

Mijn speciale aandachts- en interessegebieden: regelgeving rond ziekte en arbeidsongeschiktheid, Sociale werkvoorziening, Participatiewet en medezeggenschap. Ik help graag bij het opstellen van regelgeving of interne protocollen, dat voorkomt vaak problemen!

Ik geef geregeld cursussen over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen. Juist de combinatie van praktijkervaring en gespecialiseerde kennis van de regelgeving maakt dat met name de HR-praktijk enthousiast is over de aangeboden cursussen.

Loopbaan

Direct na mijn studie aan de VU belandde ik bij een vakbond voor overheidspersoneel in het ambtenarenrecht. Het arbeidsrecht is bij opvolgende werkgevers (rechtsbijstandsverzekeraar en gerenommeerd adviesbureau) aan mijn ervaring toegevoegd. In 2002 was ik medeoprichter van Vijverberg Juristen, sinds 2019 ben ik managing partner bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs. Ik heb een aantal jaren parttime gewerkt zodat ik mijn werk kon combineren met de opvoeding van mijn kinderen en ook actief kon deelnemen in diverse bestuursfuncties.

Ik ben lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Vereniging voor Ambtenaar & Recht.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Ik behaal ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.

Advocaat