Diversiteit

Vijverberg Advocaten & Adviseurs streeft naar een inclusieve werkomgeving waarin alle collega’s diversiteit omarmen. Voor ons houdt inclusiviteit in dat elke collega zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de onderlinge verschillen. Wij beschouwen elke collega als een waardevolle toevoeging aan ons kantoor, ongeacht zijn of haar achtergrond, geslacht, ras, etniciteit, godsdienst of seksuele geaardheid.

Waarom diversiteit?

Dit doen wij vanuit de overtuiging dat het succes van ons kantoor niet alleen staat of valt met de kwaliteit van onze dienstverlening maar ook met de diversiteit van onze mensen. Een mix van mannen en vrouwen met verschillende achtergronden, culturen, voorkeuren en ideeën zijn productiever en creatiever. Het leidt simpelweg tot de beste oplossingen.

Diversiteit in de praktijk

Vijverberg advocaten en adviseurs onderschrijft de intentieverklaring 'Diversiteit binnen de advocatuur' van de Orde van Advocaten. Dat klinkt mooi, maar ons kantoor wil diversiteit op de werkvloer ook daadwerkelijk in de praktijk brengen.

Man/vrouw verhouding
Op dit moment is het merendeel van onze advocaten en adviseurs vrouw. Dat geldt ook voor de partners. Dat is een mooie score waar wij trots op zijn.

Anoniem solliciteren
Wij willen dat iedereen gelijke kansen krijgt op basis van zijn of haar kwaliteiten. Daarom is onze selectieprocedure voor alle vacatures anoniem.

Sociaal ondernemerschap en diversiteit
Wij proberen als kantoor sociaal ondernemerschap en diversiteit te combineren. Dit leidt er toe dat wij ons inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en een duurzame arbeidsplaats binnen onze organisatie te bieden.