Sociale veiligheid

Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving. De werkgever moet zich inspannen om een sociaal veilige werkomgeving blijvend te garanderen. Deze verplichting gaat verder dan het opstellen van gedragscodes. Het is daarom allereerst belangrijk een goed beeld te hebben van de sociale veiligheid binnen de eigen organisatie. Is bij uw organisatie sprake van een sociaal veilige (werk)omgeving? Doet uw organisatie voldoende om sociale veiligheid blijvend te kunnen garanderen? Organisaties ontkomen er tegenwoordig niet meer aan zich deze vragen te stellen. 

Steeds vaker wordt gesproken over het belang van een sociaal veilige werkomgeving. Sociale veiligheid verwijst naar een werkklimaat waarin werknemers niet vrezen voor bijvoorbeeld vernedering,  intimidatie of uitsluiting door collega’s of leidinggevenden. Sociale veiligheid betekent ook dat een cultuur wordt gecreëerd en bewaakt waarin werknemers zich durven uitspreken tegen gedrag dat zij als onprettig ervaren. Hiervoor zijn uiteindelijk alle werknemers (vanuit hun eigen rol binnen de organisatie) verantwoordelijk. Het gaat daarbij niet altijd gelijk om (ernstig) grensoverschrijdend gedrag. Het kan ook gaan om een ongewenste of als niet prettig ervaren aanraking. In een organisatie waar de sociale veiligheid is geborgd, durft de werknemer dit gedrag bespreekbaar te maken. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om effectief samen te werken, te leren en te presteren. 

Maar hoe creëert u een sociaal veilige werkomgeving? Hoe zorgt u voor bewustwording onder de werknemers? En wie draagt bij aan het creëren van een sociaal veilige werkomgeving? Vijverberg Advocaten & Adviseurs helpt u graag op weg!

Sociale veiligheid: het juridisch kader

In de Arbeidsomstandighedenwet is de verplichting van de werkgever neergelegd om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daaronder valt ook het voeren van een beleid gericht op voorkoming en, indien voorkoming niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast is de werkgever op grond van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de (psychische) schade die de werknemer oploopt tijdens de werkzaamheden.  

Wat kunt u als organisatie doen?

  • Maak duidelijk waar uw organisatie voor staat op het gebied van sociale veiligheid en draag dit actief uit;
  • Zorg ervoor dat werknemers zich gesteund voelen en daadwerkelijk een melding durven doen als zij onprettig/ongewenst gedrag ervaren;
  • Maak sociale veiligheid en ongewenst gedrag bespreekbaar;
  • Creëer bewustwording onder werknemers: wat houdt sociale veiligheid in en hoe kan jij als werknemer hier zelf aan bijdragen?
  • Stel duidelijke grenzen aan ongewenst gedrag;
  • Zorg ervoor dat werknemers weten waar ze binnen de organisatie terecht kunnen met hun vragen of meldingen over sociale veiligheid of ongewenst gedrag;
  • Zorg voor een adequate begeleiding van werknemers;
  • Zorg voor een duidelijke rolverdeling binnen uw organisatie, waarbij eenieder zijn verantwoordelijkheid kent en neemt;
  • Wees duidelijk, transparant en consistent in de afwegingen. Meet daarbij niet met twee maten.

Hoe kan Vijverberg Advocaten & Adviseurs uw organisatie helpen?

Wij kunnen:

Juridische bijstand

Wanneer komt vast te staan dat een werknemer ongewenst gedrag vertoont op de werkvloer, dan is het noodzakelijk dat u hier als werkgever tegen optreedt. Dit versterkt de boodschap dat u sociale veiligheid hoog in het vaandel heeft binnen uw organisatie. Welke stappen moet u als werkgever in dat geval nemen? Kunt u een disciplinaire maatregel opleggen? Of is het gedrag zodanig ernstig dat dit een reden is voor ontslag

Over al deze vragen kan Vijverberg Advocaten & Adviseurs u uitstekend adviseren en indien nodig kunnen wij u bijstaan in een juridische procedure. 

Cursussen

Om ervoor te zorgen dat het onderwerp sociale veiligheid leeft binnen uw organisatie is het noodzakelijk dat werknemers weten wat sociale veiligheid inhoudt en waar uw organisatie voor staat. Een zeer geschikt middel om dit te bereiken is het geven van cursussen. Denk daarbij aan een training sociale veiligheid bij indiensttreding of een speciale training voor leidinggevenden waarin hen praktische handvatten worden geboden om de sociale veiligheid binnen hun team te vergroten.    

Wij bieden cursussen zowel incompany aan als via open inschrijving. Neem contact met ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken. 

Advies en hulp

Wij overleggen graag met u wat onze advocaten en adviseurs voor u kunnen betekenen. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Sociale veiligheid op de werkvloer

Dat organisaties zich steeds meer bewust worden van het belang van sociale veiligheid op de werkvloer is niet nieuw. Bijna dagelijks lees je nieuwsberichten over…
Incompany

Integriteit (maatwerktraining)

Wanneer je als ambtenaar je integriteit schendt heeft dat grote publieke en persoonlijke gevolgen. Omdat de aandacht voor integriteit bij ambtenaren toeneemt is het belangrijk…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Training georganiseerd overleg en medezeggenschap

Training georganiseerd overleg en medezeggenschap

Een gemeenschappelijke regeling beschikt over een eigen ondernemingsraad en een commissie voor georganiseerd overleg. De werkgever heeft behoefte aan verdieping van de kennis van bevoegdheden van deze medezeggenschapsorganen. Vijverberg organiseert een verdiepende maatwerktraining van één…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media