Cursus Sociale veiligheid op de werkvloer

Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat organisaties zich meer bewust worden van het belang van sociale veiligheid op de werkvloer. De werkgever moet zich continu inspannen om een sociaal veilige werkomgeving te garanderen voor alle werknemers. Doet jouw organisatie hier voldoende aan? En hoe kun je hier zelf aan bijdragen vanuit je rol als (adviseur van de) werkgever? Kom erachter tijdens de cursus sociale veiligheid op de werkvloer!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 719,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus staan we stil bij de (juridische) verantwoordelijkheid die een werkgever heeft om een sociaal veilige werkomgeving te garanderen. Ook gaan we in op de vraag wat sociale veiligheid inhoudt. Wat de een ervaart als een grapje, leidt voor de ander mogelijk tot een onveilig gevoel. Hoe ga je hiermee om en wat doe je als een werknemer aangeeft een onprettige werkomgeving te ervaren? Mede aan de hand van praktijkcasussen gaan we dit met elkaar oefenen. 

Tijdens de cursus is voldoende ruimte om met elkaar de discussie aan te gaan over wat sociale veiligheid inhoudt en wat iemand kan doen om hieraan bij te dragen. 

Na afloop van de cursus:

 • Ben je op de hoogte van het juridisch kader omtrent sociale veiligheid;
 • Weet je welke aspecten kunnen bijdragen aan een sociaal veilige werkomgeving;
 • Heb je een beeld van de rol die jij kan spelen om een sociaal veilige werkomgeving te realiseren;
 • Weet je hoe je kan omgaan met een signaal van iemand die de werkomgeving als onprettig of onveilig ervaart.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor onder andere personeelsadviseurs, HR-adviseurs, leidinggevenden en vertrouwenspersonen. Juridische kennis is niet vereist.

Programma

Op het programma staat onder meer:

 • Het relevante juridisch kader 
 • Wat houdt sociale veiligheid in?
 • Manieren om te onderzoeken hoe het is gesteld met de sociale veiligheid binnen jouw organisatie
 • Wat te doen bij een signaal van een sociaal onveilige werkomgeving? 
 • Manieren om de sociale veiligheid binnen de organisatie te vergroten

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Tessa Jaspers, advocaat/adviseur arbeids- en ambtenarenrecht. Zij praat je op interactieve manier bij over dit onderwerp. De stof wordt mede aan de hand van praktijkcasussen behandeld. Ook is er voldoende ruimte voor het stellen van praktijkvragen. Aangezien sociale veiligheid een gevoelig onderwerp is, staat een prettige en veilige cursusomgeving te allen tijde voorop. Hier zal de docent op toezien.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

 

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Inhoudelijk goede cursus”

“Duidelijke (juridische) kaders”

“Interessante inhoud”

“Op een fijne manier, zeer interactief en voorzien van goede voorbeelden, die discussie opleverde. Dat laatste was prettig, het dwingt om naar elkaars afwegingen te luisteren en een beter gewogen oordeel/antwoord/aanpak te krijgen.”

“Erg leerzaam, interessant en ook gezellig. Fijn de afwisseling met een quiz en een opdracht.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media