Subsidierecht

Subsidie is een instrument om beleidsdoelen te bereiken. Een effectieve inzet van subsidies vereist in eerste instantie een goed op het beleid afgestemde subsidieverordening of -regeling. Maar dan nog zullen zich bij het verstrekken van subsidies regelmatig lastige situaties voordoen die om een adequate oplossing vragen. Onjuiste beslissingen rondom subsidies brengen immers ook financiële risico’s met zich mee.

 • Hoe richten we ons subsidieproces in: kiezen we voor een tenderprocedure, afhandeling op volgorde van binnenkomst of een ‘reguliere’ afhandeling?
 • Wanneer is het verstandig een subsidieplafond in te stellen en moet dat in de subsidieverordening of -regeling worden opgenomen?
 • Kunnen we een subsidieaanvraag weigeren wanneer we geen vertrouwen hebben in de werkwijze van de organisatie die de subsidie aanvraagt?
 • Welke beoordelingscriteria kunnen we hanteren bij een tendersubsidie?
 • Is het mogelijk onze subsidieontvangers te verplichten geen salarissen boven de WNT-norm te betalen? Welke andere (niet-doelgebonden) verplichtingen kunnen we opleggen?
 • Het subsidiëren van activiteiten en afrekenen op prestaties, hoe regelen we dat?
 • De subsidieontvanger heeft een deel van de activiteiten niet uitgevoerd en we willen de subsidie lager vaststellen. Hoe bepalen we het subsidiebedrag?
 • Kan een subsidie die direct en voorafgaand aan de activiteiten is vastgesteld, ingetrokken worden als uit de steekproefsgewijze controle blijkt dat de activiteiten niet zijn uitgevoerd?
 • Wat is een redelijke termijn bij het beëindigen van subsidierelaties?
 • De activiteiten blijven achter bij wat we hebben afgesproken: bevriezen we de voorschotten, wijzigen we de subsidieverlening of wachten we tot het moment van vaststellen?
 • Kunnen we kiezen voor subsidie of inkoop? En welke rol spelen staatssteun en btw?

Ondersteuning subsidieaanvragers en -ontvangers

Wij zetten onze kennis en expertise ook in om subsidieaanvragers en -ontvangers te ondersteunen:

Cursussen subsidierecht

Wij geven regelmatig cursussen subsidierecht. Kenmerken: praktijkgericht, actieve werkvormen, kleine groepen en een goede afwisseling van theorie en praktijk. Kortom: leerzaam én leuk. Alle cursussen kunnen wij ook incompany verzorgen.

Advies en hulp subsidierecht

Het opstellen van een goede subsidieverordening of -regeling en het adequaat oplossen van lastige subsidiekwesties vereisen uitgebreide kennis van het subsidierecht. De juristen van Vijverberg beschikken over deze kennis en kunnen adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het subsidierecht. Of het nu gaat om het opstellen van een subsidieverordening of over een lagere vaststelling, onze juristen kunnen u adviseren en helpen bij het opstellen van de regels en het afhandelen van lastige kwesties. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Basiscursus Subsidierecht

Hoe zorg ik voor een goede subsidieverleningsbeschikking, zodat daar later geen discussie over ontstaat? Wat is een subsidieplafond en hoe maak je dat bekend? Welke…

Subsidie of inkoop?

Subsidie of inkoop? That's the question! Bij financiële relaties tussen overheid en instellingen rijst die vraag steeds weer: gaat het om een publiekrechtelijke subsidie of…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Incompany cursus subsidierecht

Tweedaagse incompany cursus voor team subsidierecht van gemeente

Voor de gemeente Maastricht heeft onze specialist, mr. Arjo Buurma, een tweedaagse incompany cursus verzorgd over het subsidierecht voor medewerkers van het subsidieteam in opbouw. Op de eerste dag zijn de basisregels van het subsidierecht…
Sparren over subsidiecasuïstiek

Sparren over subsidiecasuïstiek

Voor een nieuwe groep gemeentejuristen van een gemeente in Zuid-Holland verzorgt een specialist subsidierecht van Vijverberg een sparringbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen allerlei subsidieonderwerpen aan bod, zoals de mogelijkheid om incidentele subsidies te verstrekken, de…
Voorzitter voor adviescommissie tendersubsidies van gemeente

Vijverberg levert voorzitter voor adviescommissie tendersubsidies van gemeente

Een gemeente in Noord-Brabant zoekt een onafhankelijke voorzitter voor de adviescommissie tendersubsidies. Vijverberg levert hiervoor een expert subsidierecht. De adviescommissie beoordeelt alle aanvragen aan de hand van objectieve criteria. De beoordeling van de aanvragen leidt…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media