Cursus Subsidierecht (basiscursus)

(fysiek op 1,5 meter)

Hoe zorg ik voor een goede subsidieverleningsbeschikking, zodat daar later geen discussie over ontstaat? Kan een subsidieaanvraag worden afgewezen wanneer er geen subsidieregeling is vastgesteld? Wat is een subsidieplafond en hoe maak je dat bekend? Welke verplichtingen kan ik opleggen aan de subsidieontvanger, zodat we greep houden op de uitvoering van de activiteiten. Wanneer kunnen we een subsidierelatie beëindigen en welk termijn moeten we daarbij in acht nemen? Zo maar een aantal vragen die langs komen in de dagelijkse praktijk van een subsidiemedewerker.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 635,-. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de basiscursus subsidierecht leggen we uit hoe de subsidieregels in de Algemene wet bestuursrecht in de praktijk werken. We staan stil bij begrippen als subsidie en subsidieplafond, doorlopen de systematiek van verlenen-vaststellen-betalen, en gebruiken voorbeeldbeschikkingen om duidelijk te maken aan welke eisen een goede verleningsbeschikking voldoet. Ook gaan we in op de mogelijkheden een subsidie op een lager bedrag vast te stellen dan verleend en de subsidierelatie te beëindigen. Daarnaast komt de verhouding tussen de Algemene wet bestuursrecht en de eigen subsidieregels (zoals Algemene subsidieverordeningen, nadere subsidieregels, kaderwetten, ministeriële regelingen) aan bod.

Na afloop van de basiscursus subsidierecht:

 • heb je inzicht in de subsidiesystematiek van de Algemene wet bestuursrecht en weet je welke onderwerpen in die wet geregeld zijn;
 • weet je wat de onderlinge verhouding is tussen de Algemene wet bestuursrecht en andere subsidieregelingen zoals algemene subsidieverordeningen, nadere subsidieregels, kaderwetten en ministeriële regelingen;
 • zijn verschillende begrippen zoals de definitie van subsidie en subsidieplafond uitgelegd;
 • weet je aan welke eisen een subsidieverleningsbeschikking moet voldoen;
 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden een subsidie lager vast te stellen;
 • weet je wanneer je een subsidierelatie kunt beëindigen en welke factoren van belang zijn bij het bepalen van de redelijke termijn.

N.B. We hebben ook een verdiepingscursus subsidierecht.

Doelgroep

Medewerkers bij overheidsorganisaties die subsidieaanvragen behandelen, subsidiebeleid ontwikkelen, collega’s adviseren over subsidierecht of bezwaar- en beroepschriften tegen subsidiebesluiten behandelen.

Programma

 • Achtergrond en inhoud subsidieregels titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
 • Subsidiesystematiek: verlenen, vaststellen en betalen
 • De wettelijke grondslag en de verhouding Algemene wet bestuursrecht – andere subsidieregelingen
 • Begrippen: onder andere subsidie en subsidieplafond
 • Verlenen: inhoud verleningsbeschikking, weigeringsgronden en verplichtingen
 • (Lager) vaststellen: wanneer toegestaan en hoe bepaal je de omvang van de lagere vaststelling?
 • Beëindigen van subsidierelaties: wat zijn de voorwaarden en welke termijn moeten we daarbij in acht nemen (redelijke termijn)?

Werkwijze

De basiscursus subsidierecht wordt verzorgd door een ervaren adviseur. Er wordt gebruik gemaakt van sheets, casus en andere oefeningen. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en uit te wisselen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

De cursus vindt op locatie (op 1,5 meter) plaats. Als de situatie dat (in verband met de coronarichtlijnen) niet toelaat, verzorgen wij de cursus online. In dat geval word je hierover geïnformeerd. De cursus wordt dan aangepast aan de situatie van online leren en verzorgd vanuit onze professionele cursusstudio. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“Een waardevolle combinatie van inhoudelijke toepasbare vakkennis, gecombineerd met herkenbare praktijkvoorbeelden”

“Goede praktijkvoorbeelden, genoeg interactie”

“Dit keer voor het eerst een online cursus meegemaakt en ondanks het feit dat persoonlijk contact met cursusleider en andere cursisten bij mij hoog op het verlanglijstjes staan vond ik het alternatief meer dan prima geregeld”

“Duidelijk, prima voor een basiscursus”

“Erg prettige cursus, zowel theoretisch als praktijkgericht”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media