Cursus Subsidierecht (basiscursus)

 • Hoe zorg ik voor een goede subsidieverleningsbeschikking, zodat daar later geen discussie over ontstaat? 
 • Wat is een subsidieplafond en hoe maak je dat bekend? 
 • Welke verplichtingen kan ik opleggen aan de subsidieontvanger, zodat we greep houden op de uitvoering van de activiteiten. 
 • Wanneer mag de subsidie lager worden vastgesteld dan oorspronkelijk is verleend?
 • Wanneer kunnen we een subsidierelatie beëindigen en welk termijn moeten we daarbij in acht nemen? 

Zomaar een aantal vragen die langskomen in de dagelijkse praktijk van een subsidiemedewerker. Het goede nieuws: na deze cursus ken je alle antwoorden op die vragen. 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 719,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens deze basiscursus subsidierecht leggen we uit hoe de subsidieregels in de Algemene wet bestuursrecht in de praktijk werken. We staan stil bij begrippen als subsidie en subsidieplafond. We doorlopen de systematiek van verlenen-vaststellen-betalen, en gebruiken voorbeeldbeschikkingen om duidelijk te maken aan welke eisen een goede verleningsbeschikking voldoet. Ook gaan we in op de mogelijkheden een subsidie op een lager bedrag vast te stellen dan verleend en de subsidierelatie te beëindigen. Daarnaast komt de verhouding tussen de Algemene wet bestuursrecht en de eigen subsidieregels (zoals Algemene subsidieverordeningen, nadere subsidieregels, kaderwetten, ministeriële regelingen) aan bod.

Na afloop van de basiscursus subsidierecht:

 • heb je inzicht in de subsidiesystematiek van de Algemene wet bestuursrecht en weet je welke onderwerpen in die wet geregeld zijn;
 • weet je wat de onderlinge verhouding is tussen de Algemene wet bestuursrecht en andere subsidieregelingen zoals algemene subsidieverordeningen, nadere subsidieregels, kaderwetten en ministeriële regelingen;
 • weet je de definitie van o.a. subsidie en subsidieplafond;
 • weet je aan welke eisen een subsidieverleningsbeschikking moet voldoen;
 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden een subsidie lager vast te stellen;
 • weet je wanneer je een subsidierelatie kunt beëindigen en welke factoren van belang zijn bij het bepalen van de redelijke termijn.

N.B. Weet je dat wij ook een verdiepingscursus subsidierecht geven?

Doelgroep

Medewerkers bij overheidsorganisaties die subsidieaanvragen behandelen, subsidiebeleid ontwikkelen, collega’s adviseren over subsidierecht of bezwaar- en beroepschriften tegen subsidiebesluiten behandelen.

Programma

 • Achtergrond en inhoud subsidieregels titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
 • Subsidiesystematiek: verlenen, vaststellen en betalen
 • De wettelijke grondslag en de verhouding tussen Algemene wet bestuursrecht en andere subsidieregelingen
 • Begrippen zoals subsidie en subsidieplafond
 • Verlenen: inhoud verleningsbeschikking, weigeringsgronden en verplichtingen
 • (Lager) vaststellen: wanneer toegestaan en hoe bepaal je de omvang van de lagere vaststelling?

Werkwijze

Een van onze ervaren adviseurs verzorgt deze basiscursus subsidierecht. De docent maakt gebruik van sheets, casussen en andere oefeningen. Vanzelfsprekend is er  voldoende gelegenheid je eigen ervaringen in te brengen en met de docent en je medecursisten uit te wisselen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Prettig: zowel lesstof, boekje als opdrachten en de trainer zelf. Veel deskundigheid en oefenen met casussen maakt het leuk en tastbaar.”

“Interactief. Op eerste gezicht droge stof werd levendig gemaakt en fijn overgedragen. Dag vloog voorbij en veel geleerd.”

“Zeer goede en uitgebreide basiscursus”

“Zeer waardevol. Veel kennis en duidelijke uitleg en onderbouwing.”

“Veel informatie. Boekje is goed. Mooi naslagwerk.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media