Cursus Subsidierecht (basiscursus)

 • Tot 1 juli is deze cursus online
 • Vanaf 1 juli in beginsel weer fysiek op locatie

Hoe zorg ik voor een goede subsidieverleningsbeschikking, zodat daar later geen discussie over ontstaat? Kan een subsidieaanvraag worden afgewezen wanneer er geen subsidieregeling is vastgesteld? Wat is een subsidieplafond en hoe maak je dat bekend? Welke mogelijkheden zijn er om in te grijpen wanneer een subsidieontvanger niet goed functioneert? Moet een subsidie worden afgebouwd, voordat deze helemaal wordt beëindigd? Welke verplichtingen kan ik opleggen aan de subsidieontvanger, zodat we greep houden op de uitvoering van de activiteiten. Zo maar een greep uit de vragen die langs komen in de dagelijkse praktijk van een subsidiemedewerker.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 535,-. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusboek.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de basiscursus subsidierecht leggen we uit hoe de subsidieregels in de Algemene wet bestuursrecht in de praktijk werken. We staan stil bij begrippen als subsidie en subsidieplafond, doorlopen de systematiek van verlenen-vaststellen-betalen, en gebruiken voorbeeldbeschikkingen om duidelijk te maken aan welke eisen een goede verleningsbeschikking voldoet. Ook gaan we in op de mogelijkheden een subsidie op een lager bedrag vast te stellen dan verleend en de subsidierelatie te beëindigen. Daarnaast komt de verhouding tussen de Algemene wet bestuursrecht en de eigen subsidieregels (zoals Algemene subsidieverordeningen, nadere subsidieregels, kaderwetten, ministeriële regelingen) aan bod.

Na afloop van de basiscursus subsidierecht:

 • heb je inzicht in de subsidiesystematiek van de Algemene wet bestuursrecht en weet je welke onderwerpen in die wet geregeld zijn;
 • weet je wat de onderlinge verhouding is tussen de Algemene wet bestuursrecht en andere subsidieregelingen zoals algemene subsidieverordeningen, nadere subsidieregels, kaderwetten en ministeriële regelingen;
 • zijn verschillende begrippen zoals de definitie van subsidie en subsidieplafond uitgelegd;
 • weet je aan welke eisen een subsidieverleningsbeschikking moet voldoen;
 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden een subsidie lager vast te stellen;
 • heb je inzicht in de stappen die moeten worden gezet om een subsidierelatie te beëindigen en weet je welke factoren van belang zijn bij het bepalen van de redelijke termijn;

Doelgroep

Medewerkers bij overheidsorganisaties die subsidieaanvragen behandelen, subsidiebeleid ontwikkelen, collega’s adviseren over subsidierecht of bezwaar- en beroepschriften tegen subsidiebesluiten behandelen.

Programma

 • Achtergrond en inhoud subsidieregels titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
 • Subsidiesystematiek: verlenen, vaststellen en betalen
 • De wettelijke grondslag en de verhouding Algemene wet bestuursrecht – andere subsidieregelingen
 • Begrippen: onder andere subsidie en subsidieplafond
 • Verlenen: inhoud verleningsbeschikking, weigeringsgronden en verplichtingen
 • (Lager) vaststellen: wanneer toegestaan en hoe bepaal je de omvang van de lagere vaststelling?
 • Beëindigen van subsidierelaties: de te volgen procedure en het bepalen van de redelijke termijn

Werkwijze

De basiscursus subsidierecht wordt verzorgd door een ervaren adviseur. Er wordt gebruik gemaakt van sheets, casus en andere oefeningen. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en uit te wisselen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Werkwijze in verband met corona

 • In verband met corona vinden alle cursussen, waaronder deze, tot 1 juli online plaats. De cursus wordt verzorgd vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio en is aangepast aan de situatie van online leren. En verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms en je kunt vragen stellen aan de docent. De prijs blijft hetzelfde. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Lees hier meer over ons coronabeleid.
 • Als de situatie het weer toelaat vinden alle cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek (al dan niet op 1,5 meter) plaats.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“Goede aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden. Heb hierdoor wat meer achtergrond informatie gekregen.”

“Ik ben nieuw in subsidies. Veel kennis opgestoken.”

“Nuttig, interessant, goede afwisseling van theorie en praktijkvoorbeelden”

“Inhoudelijk sterk, goed toegepast op onze praktijk”

“Heel nuttige en interessante cursus waarbij veel relevante zaken aan de orde kwamen”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media