Medezeggenschap

De wereld verandert voortdurend om ons heen. Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de bedrijfsuitvoering van uw organisatie. Omdat het van belang is dat de organisatie meebeweegt met de veranderingen, heeft dit gevolgen voor de werknemers binnen de organisatie. 

Medezeggenschap vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij veranderingen binnen de organisatie. Het geeft invloed op veranderingen in de gang van zaken en het beleid van de onderneming.  Voor de ondernemer is het een belangrijk middel om mee te krijgen wat er speelt op de werkvloer.

Medezeggenschap vindt plaats via een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging. Wanneer de organisatie minstens 50 werknemers heeft is het instellen van een ondernemingsraad verplicht op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Wanneer een organisatie minder werknemers heeft is een ondernemingsraad of ander medezeggenschapsorgaan niet verplicht. Wél kan dan worden besloten een personeelsvertegenwoordiging in te stellen.

De WOR biedt het wettelijk kader waaraan ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging hun rechten en plichten ontlenen. Zo heeft een ondernemingsraad adviesrecht en instemmingsrecht bij bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. Deze vertegenwoordiging overlegt minimaal 2 keer per jaar met de onderneming. 

Vragen die bij u kunnen opkomen:

Advies en hulp bij medezeggenschapsvraagstukken

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over medezeggenschapsaangelegenheden. Dit geldt zowel voor de ondernemer als de medezeggenschap. Vijverberg is gespecialiseerd in het adviseren over medezeggenschapsvraagstukken. Het voeren of begeleiden van het overleg met de ondernemingsraad of de bestuurder behoort tot onze expertise. De advocaten en adviseurs van Vijverberg kunnen u adviseren en helpen om de medezeggenschap op een goede wijze in te richten en op een correcte en doeltreffende manier in de praktijk te brengen en indien nodig staan wij u bij in procedures.

Vanuit de jarenlange praktijk zijn de advocaten en adviseurs van Vijverberg prima in staat  uw vragen te beantwoorden en u en/of de ondernemingsraad te scholen in de toepassing van WOR.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Strategisch adviseur medezeggenschap aan de slag bij rijksdienst

Strategisch adviseur medezeggenschap aan de slag bij rijksdienst

Een rijksdienst moet als gevolg van politieke besluitvorming binnen drie jaar fuseren met twee andere onderdelen van die rijksdienst. De onderdelen moeten bovendien forse krimptaakstellingen realiseren voordat de fusie tot stand komt. Om die reden…
Training georganiseerd overleg en medezeggenschap

Training georganiseerd overleg en medezeggenschap

Een gemeenschappelijke regeling beschikt over een eigen ondernemingsraad en een commissie voor georganiseerd overleg. De werkgever heeft behoefte aan verdieping van de kennis van bevoegdheden van deze medezeggenschapsorganen. Vijverberg organiseert een verdiepende maatwerktraining van één…
Training medezeggenschap

Training medezeggenschap

De directie van een zelfstandig bestuursorgaan lijdt onder een stroef verlopend overleg met de ondernemingsraden. Voor de HRM-adviseurs en juristen die het overleg met de OR-en voorbereiden wordt een maatwerktraining verzorgd over de rechten en…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media