De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

De buitengewoon opsporingsambtenaar, afgekort ook wel boa, is een ambtenaar die bevoegd is om op een bepaald grondgebied opsporingsbevoegdheden uit te oefenen. Een boa heeft de titel van opsporingsbevoegdheid nodig om opsporingstaken te mogen uitvoeren, zo volgt uit het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna: Besluit, zie voor de wettelijke grondslag van dat besluit artikel 142 Wetboek van Strafvordering).     

Een boa kan werkzaam zijn in een van de zes domeinen. Voor elk domein zijn verschillende bevoegdheden vereist die worden afgebakend op basis van de specifieke taak van iedere boa. Boa’s kunnen zowel bij publiekrechtelijke, als privaatrechtelijke organisaties werkzaam zijn. Juridisch gezien hebben boa’s daardoor een bijzondere rechtspositie: een deel van de boa’s valt (nog) onder het ambtenarenrecht, terwijl anderen onder het arbeidsrecht vallen.

De specifieke regelgeving die betrekking heeft op boa’s kan tot vragen leiden. Vijverberg Advocaten & Adviseurs ondersteunt en adviseert graag, als u vragen heeft die bijvoorbeeld gaan over: 

Wilt u meer weten over de rechtspositie van de buitengewoon opsporingsambtenaar? Neem dan contact op met Vijverberg Advocaten & Adviseurs. Bel ons voor advies of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079-3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media