Cursus AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming in de praktijk

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels over de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie en is in Nederland rechtstreeks van toepassing. Wat betekent dat voor de decentrale overheden in Nederland? Tijdens de cursus behandelen we de inhoud van de AVG en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk. De gronden waarop persoonsgegevens mogen worden verwerkt en de maatregelen die noodzakelijk zijn om aan de spelregels van de AVG te voldoen, komen aan de orde in deze cursus.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 719,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens deze cursus maken we je wegwijs in het privacyrecht en de AVG. Aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden en vragen uit de praktijk van decentrale overheden, lichten we de Europese regels over privacy en het beschermen van persoonsgegevens toe. Hoe is de AVG opgebouwd en wat is het doel en de reikwijdte van de AVG? Daarna duiken we de diepte in: welke voorwaarden stelt de AVG aan verwerking van persoonsgegevens, welke rechten hebben betrokkenen en wat zijn de beveiligingseisen (technisch en organisatorisch)? Vervolgens staan we stil bij de situatie dat het toch mis gaat: de meldplicht bij datalekken, de Autoriteit Persoonsgegevens en sancties. 

Na afloop van de cursus AVG:

 • ben je op de hoogte van het doel, de reikwijdte en de inhoud van de AVG;
 • heb je inzicht in wanneer, welke en op welke wijze persoonsgegevens op grond van de AVG mogen worden verwerkt en verstrekt;
 • ben je op de hoogte van de rechten van de betrokkenen, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering;
 • heb je inzicht in de beveiligingseisen die de AVG stelt;
 • ken je de meldplicht bij datalekken en ben je op de hoogte van de taken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de sancties die de Autoriteit op kan leggen.

Doelgroep

Juristen, leidinggevenden, privacy officers en andere medewerkers die binnen decentrale overheden verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Doel, reikwijdte en inhoud AVG
 • Begrippenkader AVG
 • Voorwaarden voor verwerking
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Beveiligingsplicht, meldingplicht en datalekken
 • Rechten van de betrokkene
 • Verstrekken van informatie aan derden
 • Privacyfunctionaris
 • Autoriteit Persoonsgegevens en sancties 

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door ervaren adviseurs van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en vragen te stellen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Duidelijk, ruimte voor vragen”

“Het is een prettige cursus met voldoende ruimte voor vragen. Goede en heldere uitleg.”

“Inhoudelijk goed, presentatie en cursusleider goed”

“Helder, veel informatie, goede praktijkvoorbeelden”

“Super duidelijke spreker. Veel duidelijker nu.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media