Cursus AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming in de praktijk

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan en daarmee is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. Wat betekent dat voor de decentrale overheden in Nederland? Tijdens de cursus behandelen we de inhoud van de AVG, de wijzigingen ten opzichte van de Wbp en zetten we de acties op een rij die moeten worden ondernomen om AVG-proof te zijn.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 635,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens deze cursus maken we je wegwijs in het privacyrecht en de AVG. Aan de hand van voorbeelden en vragen uit de praktijk van decentrale overheden, lichten we de Europese regels over privacy en het beschermen van persoonsgegevens toe. Hoe is de AVG opgebouwd, wat is het doel en de reikwijdte, welke onderwerpen zijn geregeld en wat zijn de verschillen met de Wbp? Daarna duiken we de diepte in: welke voorwaarden stelt de AVG aan verwerking van persoonsgegevens, wat is de rol van de privacyfunctionaris, welke rechten hebben betrokkenen en wat zijn de beveiligingseisen (technisch en organisatorisch)? Vervolgens staan we stil bij de situatie dat het toch mis gaat: de meldplicht bij datalekken, de Autoriteit Persoonsgegevens en sancties.

Na afloop van de cursus AVG:

 • ben je op de hoogte van het doel, de reikwijdte en de inhoud van de AVG;
 • ken je de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wbp en weet je welke acties nodig zijn om jouw organisatie AVG-proof te maken;
 • heb je inzicht in wanneer, welke en op welke wijze persoonsgegevens op grond van de AVG mogen worden verwerkt en verstrekt;
 • ben je op de hoogte van de rechten van de betrokkenen, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering;
 • heb je inzicht in de beveiligingseisen die de AVG stelt;
 • heb je nagedacht over de positie en rol van de privacyfunctionaris in jouw organisatie;
 • ken je de meldplicht bij datalekken en ben je op de hoogte van de taken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de sancties die de Autoriteit op kan leggen.

Doelgroep

Juristen, personeelsadviseurs en andere medewerkers die binnen decentrale overheden verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Doel, reikwijdte en inhoud AVG
 • De belangrijkste verschillen met de Wbp
 • Begrippenkader AVG
 • Voorwaarden voor verwerking
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Beveiligingsplicht, meldingplicht en datalekken
 • Rechten van de betrokkene
 • Verstrekken van informatie aan derden
 • Privacyfunctionaris
 • Autoriteit Persoonsgegevens en sancties 

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en vragen te stellen.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Veel ruimte voor vragen en discussie”

“Volledig, helder en interessant”

“Informatief, goede mix theorie / casus, praktijkvragen”

“Goede complete basiscursus, AVG, fijne afwisseling met casussen”

“Leerzaam, toepasbaar in de praktijk, handvatten, basiskennis maar ook diepte”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media