Openbare orde en veiligheid

Gemeenten hebben veelal te maken met problemen op het gebied van veiligheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugsoverlast, huiselijk geweld, wanordelijkheden, branden en rampen. De burgemeester is het bevoegd gezag als het aankomt op problemen op veiligheidsgebied. Hij is de lokale veiligheidsbestuurder die belast is met handhaving van de openbare orde en veiligheid.

De burgemeester heeft wettelijke bevoegdheden nodig als optreden daar om vraagt. Die bevoegdheden volgen niet alleen uit de Gemeentewet, maar ook uit bijzondere wetten zoals:

Advies en hulp bij problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid

Ingrijpen door de burgemeester betekent vaak een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Een noodbevel beperkt mensen immers in hun bewegingsvrijheid. De burgemeester kan iemand verplichten om tijdelijk zorg toe te staan of verplicht op te laten nemen. Het is belangrijk dat in dit soort gevallen zorgvuldig te werk gegaan wordt en dat alle procedurele regels in acht worden genomen. Niet zelden leiden besluiten van de burgemeester tot procedures bij de rechter om de rechtmatigheid van het handelen van de burgemeester te laten toetsen. Het niet in acht nemen van de wettelijke bepalingen en procedureregels kunnen bovendien leiden tot een schadevergoedingsplicht voor de gemeente. Een advies of quickscan op een besluit kan voorkomen dat fouten worden gemaakt.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te horen wat onze advocaten en adviseurs voor u kunnen betekenen: 079 - 3631919.

Spoedhulp voor gemeenten bij tijdelijk huisverbod, crisismaatregel verplichte zorg en inbewaringstelling zorg en dwang

Voor gemeenten zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en staan we klaar om tegen vaste tarieven de zaak uit handen te nemen.

Het opleggen van een tijdelijk huisverbod, crisismaatregel of inbewaringstelling vereist vaak onmiddellijk actie van de gemeente. Ook moeten soms stukken op zeer korte termijn worden ingediend bij de rechtbank.

Gemeenten kloppen veelal aan bij Vijverberg, omdat die termijnen soms te kort zijn om dat zelf adequaat te kunnen oplossen. De advocaten en adviseurs van Vijverberg kunnen u op zeer korte termijn helpen bij het samenstellen van het dossier en opstellen van het besluit, maar zijn ook graag behulpzaam bij het indienen van de stukken bij de rechtbank, het opstellen van een verweerschrift voor de procedure of het optreden ter zitting. U kunt hiervoor contact opnemen via 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Handhaving volgens de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursrechtelijke handhaving is geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Een waterdichte handhavingszaak die overeind blijft in bezwaar en beroep, vereist kennis van…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Openbare orde en handhaving prostitutiebeleid

Openbare orde en handhaving prostitutiebeleid

In verband met het vertrek van een aantal medewerkers, bestaat binnen het Bureau Openbare Orde en Criminaliteitspreventie van een gemeente behoefte aan tijdelijke ondersteuning op het gebied van de openbare orde en handhaving van het…
(spoed)procedures op het terrein van de Wet tijdelijk huisverbod

Vijverberg biedt uitkomst bij (spoed)procedures op het terrein van de Wet tijdelijk huisverbod

Een gemeente krijgt te maken met (spoed)procedures in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod en heeft deskundige juridische ondersteuning nodig. Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Een gemeente…
Maatwerk voor gemeente bij afhandeling tijdelijke huisverboden

Maatwerk voor gemeente bij afhandeling tijdelijke huisverboden

De gemeente Amstelveen krijgt te maken met onverwachte drukte die het gevolg is van het verzorgen van de afhandeling van tijdelijke huisverboden van haar omliggende gemeenten. Er is daarom op korte termijn behoefte aan extra…

Gerelateerde publicaties

Verlengde huiskamer?

Bestuursrecht
Veel gemeentes kennen ze: ‘bierketen’, ‘drankhokken’, ‘jeugdketen’ (hierna: drankhokken). Enerzijds onderdeel van de jeugdcultuur in een gemeente, anderzijds een bron voor veel ongewenste situaties. Naast alcoholmisbruik en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media