Cursus Wet tijdelijk huisverbod

Gaat er van iemand een dreiging van huiselijk geweld uit? Dan kan de burgemeester — of de hulpofficier van justitie — voor een periode van tien dagen een huisverbod opleggen. Blijft de dreiging bestaan, dan kan de burgemeester het huisverbod verlengen met 18 dagen.

Dit is geregeld in de Wet tijdelijk huisverbod. Deze wet regelt dat een persoon – de uithuisgeplaatste – gedurende korte tijd zijn woning niet mag betreden en geen contact mag hebben met zijn huisgenoten, zoals zijn echtgeno(o)t(e), partner of kinderen. In de afweging van het wel of niet opleggen van een huisverbod, betrekt de burgemeester de feiten en omstandigheden die staan opgenomen in het ‘Besluit tijdelijk huisverbod’, net als alle overige relevante informatie. Denk hierbij aan de vraag of de achterblijver nog in de woning verblijft of inmiddels ergens anders is gaan wonen.

Het opleggen van een tijdelijk huisverbod vereist vaak onmiddellijke actie. In deze cursus kom je in een dagdeel alles te weten wat je nodig hebt om tot een juridisch correct en houdbaar tijdelijk huisverbod te komen. 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-*.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven

Inhoud

In deze cursus behandelt de docent de procedure omtrent het opleggen van een tijdelijk huisverbod, waaronder het opleggen, intrekken en verlengen van het huisverbod. We besteden aandacht aan de verhouding van dit bestuursrechtelijke middel tot het strafrecht en de grondrechten. Ook bespreken we de rol en bevoegdheden van verschillende partijen in dit proces. Dat zijn bijvoorbeeld de burgemeester, de (hulp)officier van justitie en VeiligThuis. De nadruk ligt in de cursus op de stappen die je moet nemen om tot een juridisch houdbaar tijdelijk huisverbod te komen. Daarom besteden we aandacht aan de wijze waarop het tijdelijk huisverbod door de bestuursrechter wordt getoetst, onder meer aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Ook komt aan de orde waarop je moet letten bij o.a. de motivering van het huisverbod.

Na afloop van de cursus:

 • ben je vertrouwd met het doel en de procedure rond het opleggen van een tijdelijk huisverbod;
 • weet je aan welke wettelijke vereisten een tijdelijk huisverbod moet voldoen;
 • weet je welke eisen er gelden ten aanzien van het verlengen van het tijdelijk huisverbod;
 • ben je op de hoogte van de rechtsbeschermingsregels;
 • heb je inzicht in de wijze van toetsing van het huisverbod door de rechter.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op ambtenaren bij gemeenten die in hun dagelijks werk te maken (kunnen) krijgen met de Wet tijdelijk huisverbod. De cursus is ook interessant voor rechters, (hulp)officieren van justitie en medewerkers van VeiligThuis.

Programma

 • Het doel van het instrument tijdelijk huisverbod
 • De gevallen waarin inzet van een tijdelijk huisverbod wenselijk kan zijn en de rol van hulpverlening daarbij
 • De procedure van de Wet tijdelijk huisverbod: uit welke stappen bestaat de procedure, welke partijen zijn daarbij betrokken en wat zijn de vereisten voor het opleggen van een tijdelijk huisverbod?
 • De verhouding tussen het tijdelijk huisverbod en het strafrecht en grondrechten
 • De wettelijke eisen waaraan een tijdelijk huisverbod en een eventuele verlenging van het tijdelijk huisverbod moeten voldoen
 • De wijze van toetsing van het tijdelijk huisverbod door de rechter

Werkwijze

De docent van deze cursus is mr. Charissa Smith. Zij is een advocaat met veel praktijkervaring als het gaat om het ondersteunen van de gemeente (burgemeester) bij procedures omtrent het tijdelijk huisverbod. Charissa maakt gebruik van slides en deelt praktijkvoorbeelden. Natuurlijk is er tijd en ruimte je eigen ervaringen in te brengen en met elkaar uit te wisselen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media