Cursus Wet tijdelijk huisverbod

Als van iemand een dreiging van huiselijk geweld uitgaat kan de burgemeester — of de hulpofficier van justitie — voor een periode van tien dagen een huisverbod opleggen. Blijft de dreiging bestaan, dan kan de burgemeester het huisverbod verlengen met 18 dagen. Dit is geregeld in de Wet tijdelijk huisverbod. In deze wet is geregeld dat een persoon – de uithuisgeplaatste – gedurende korte tijd zijn woning niet mag te betreden en geen contact mag hebben met zijn huisgenoten, zoals zijn echtgeno(o)t(e), partner, of kinderen. Bij de afweging of een huisverbod wordt opgelegd, betrekt de burgemeester de feiten en omstandigheden die staan opgenomen in het Besluit tijdelijk huisverbod en alle overige relevante informatie. Hierbij kan gedacht worden aan de vraag of de achterblijver nog in de woning verblijft of inmiddels ergens anders is gaan wonen.

Het opleggen van een tijdelijk huisverbod vereist vaak onmiddellijke actie. In deze cursus kom je in een dagdeel alles te weten wat je nodig hebt om tot een juridisch correct en houdbaar tijdelijk huisverbod te komen. 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 465,-*.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.

*Per 1 januari 2024 bedraagt de cursusprijs
€ 489,-.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven

Inhoud

In deze cursus wordt de procedure omtrent het opleggen van een tijdelijk huisverbod behandeld, waaronder het opleggen, intrekken en verlengen van het huisverbod. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verhouding van dit bestuursrechtelijke middel tot het strafrecht en de grondrechten. Ook worden de rol en bevoegdheden van verschillende partijen in dit proces besproken, waaronder de burgemeester, de (hulp)officier van justitie en VeiligThuis. De nadruk in de cursus zal liggen op de stappen die genomen moeten worden om tot een juridisch houdbaar tijdelijk huisverbod te komen. Hiervoor zal onder meer aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden aandacht worden besteed aan de wijze waarop het tijdelijk huisverbod door de bestuursrechter wordt getoetst en waar op moet worden gelet bij o.a. de motivering van het huisverbod.

Na afloop van de cursus:

 • ben je vertrouwd met het doel en de procedure omtrent het opleggen van een tijdelijk huisverbod;
 • weet je aan welke wettelijke vereisten een tijdelijk huisverbod moet voldoen;
 • weet je welke eisen er gelden ten aanzien van het verlengen van het tijdelijk huisverbod;
 • ben je op de hoogte van de rechtsbeschermingsregels;
 • heb je inzicht in de wijze van toetsing van het huisverbod door de rechter.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op ambtenaren bij gemeenten die in hun dagelijks werk te maken (kunnen) krijgen met de Wet tijdelijk huisverbod. De cursus is ook interessant voor rechters, (hulp)officieren van justitie en medewerkers van VeiligThuis.

Programma

 • Het doel van het instrument tijdelijk huisverbod
 • De gevallen waarin inzet van een tijdelijk huisverbod wenselijk kan zijn en de rol van hulpverlening
 • De procedure van de Wet tijdelijk huisverbod: uit welke stappen bestaat de procedure, welke partijen zijn daarbij betrokken en wat zijn de vereisten voor het opleggen van een tijdelijk huisverbod?
 • De verhouding tussen het tijdelijk huisverbod en het strafrecht en grondrechten
 • De wettelijke eisen waaraan een tijdelijk huisverbod en een eventuele verlenging van het tijdelijk huisverbod moeten voldoen
 • De wijze van toetsing van het tijdelijk huisverbod door de rechter

Werkwijze

De cursus Wet tijdelijk huisverbod wordt verzorgd door een ervaren advocaat met veel praktijkervaring met procedures omtrent het tijdelijk huisverbod aan de zijde van de gemeente (burgemeester). Er wordt gebruik gemaakt van sheets en praktijkvoorbeelden. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en uit te wisselen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media