Cursus Handhaving volgens de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursrechtelijke handhaving is geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Een waterdichte handhavingszaak die overeind blijft in bezwaar en beroep, vereist kennis van de regelgeving bij toezichthouders en medewerkers handhaving. Gebruik de cursus Handhaving volgens de Awb om jouw kennis van het handhavingsrecht en de jurisprudentie te vergroten of op te frissen.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 1.050,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch (alleen dag 1) en consumpties.
Duur
3 dagdelen
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
9 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Van bestuursorganen wordt verwacht dat ze actie ondernemen tegen illegale situaties. Effectieve handhaving vraagt kennis en kunde van de betrokken medewerkers. Dat begint al bij een duidelijk en hanteerbaar handhavingsbeleid. Toezichthouders moeten in staat zijn binnen hun bevoegdheden de relevante informatie te verzamelen om de illegale situatie aan te tonen. Medewerkers handhaving kunnen die informatie niet zonder juridische kennis omzetten in een waterdicht handhavingsbesluit dat in bezwaar en beroep stand houdt. De cursus behandelt de handhavingsprocedure van A tot Z.

Na afloop van de cursus Handhaving heb je kennis van:

 • de handhavingsprocedure zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • de eisen waaraan een handhavingsbeschikking moet voldoen;
 • de mogelijkheden tot het opleggen van een bestuurlijke boete;
 • de taken en bevoegdheden van de toezichthouders;
 • de effectuering van sanctiebeschikkingen, invordering en verjaring;
 • de mogelijkheden om te gedogen;
 • de relevante jurisprudentie.

Doelgroep

Medewerkers bij overheidsorganisaties die betrokken zijn bij handhavingsprocedures en graag geïnformeerd willen worden over de beleidsmatige en juridische aspecten van de verschillende fasen uit het proces.

Programma

 • Handhaving, inleiding
 • De bestuurlijke boete
 • Het handhavingsproces
 • Toezicht
 • Het voorbereiden van een handhavingsbesluit
 • De inhoud van het handhavingsbesluit
 • De overtreder doet niets, wat nu?

Werkwijze

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Interessant, veel informatie, leuke cursusleider”

“Heel interessant en veel geleerd!”

“De gedrevenheid en passie van mevrouw Ruitenberg-Segall werd overgedragen op de cursisten waardoor de taaie stof op een leuke manier eigen werd gemaakt. Vooral het gebruik van een tal van voorbeelden en actuele zaken hielp hierbij.”

“Rusita vertelt het enthousiast heeft tevens veel voorbeelden uit de praktijk. Haar enthousiasme en expertise komt duidelijk over en geen moment van verveling hoeven te ervaren.”

“Leerzaam, praktisch toegepast, energieke docent”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media