Cursus Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Naar verwachting treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer per 1 januari 2025 in werking. Deze wet geeft de burger en bedrijven het recht om alle formele berichten elektronisch, dus via een digitaal kanaal, aan een bestuursorgaan te zenden. Om je goed voor te bereiden op de gevolgen die deze wet voor jouw organisatie heeft, verzorgen wij de cursus Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

 • Welke eisen stelt de wet aan het openstellen van digitale kanalen voor het aanvragen van een beschikking, een vergunning of het indienen van een bezwaarschrift? 
 • Hoe zit het met het verzenden van een digitale ontvangstbevestiging? 
 • Wat zijn de gevolgen van termijnoverschrijdingen? 
 • Welke eisen worden er gesteld aan de beveiliging? 

Tijdens de cursus ontdek je het antwoord op deze vragen. 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus komen de wijzigingen die de wet aanbrengt in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht aan de orde. De docent behandelt deze wijzigingen overzichtelijk en laat zien welke consequenties en verplichtingen die meebrengen voor overheidsorganisaties. We bespreken welke mogelijkheden de wet biedt om een digitaal kanaal in te stellen voor elektronische communicatie met burgers en bedrijven. Ook leer je welke eisen deze wet stelt aan het laten invullen van gegevens via een e-formulier en aan het digitaal ondertekenen van een aanvraag. De docent legt uit hoe je een ontvangstbevestiging moet versturen en hoe een burger of een bedrijf toegang moet hebben tot de gegevens die hij heeft verstrekt. Ook gaan we in op het inrichten van de juiste authenticatiemethoden en leesrechten om de gegevens goed te beveiligen. 

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van het doel en de belangrijkste gevolgen voor je organisatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;
 • weet je wat je te doen staat om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van deze wet;
 • ben je op de hoogte van de spelregels voor het inrichten van een berichtenbox en voor het verzenden van ontvangstbevestigingen;
 • weet je wat je moet doen met berichten die de burger op onjuiste wijze aan jouw organisatie verzendt;
 • kun je inschatten welke handelingen nodig zijn om elektronische aanvragen intern binnen je organisatie door te sturen of binnen een keten af te handelen;
 • weet je welke eisen deze wet stelt aan authenticatiemethoden, leesrechten en de verschillende betrouwbaarheidsniveaus.

Doelgroep

Overheidsjuristen en medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie van de wet. Maar ook leidinggevenden en medewerkers van overheidsorganisaties die willen weten wat de regels zijn rondom het elektronisch ontvangen en verzenden van berichten.

Programma

 • Doel van de wet
 • Inhoudelijke veranderingen in de Algemene wet bestuursrecht
 • Nieuwe mogelijkheden die de wet biedt voor het ontvangen van digitale berichten
 • Implementatie van de wet: welke stappen moet jouw organisatie nemen?
 • Ontvangstbevestigingen via berichtenboxen en het “Mijn-Domein-systeem”
 • Omgaan met termijnoverschrijdingen en het bieden van de gelegenheid tot verzuimherstel
 • Authenticatiemethoden, leesrechten en de verschillende betrouwbaarheidsniveaus

Werkwijze

Onze specialist bestuursrecht, openbaarheid van bestuur en privacy, mr. Arjo Buurma, verzorgt deze praktische cursus. Hij bespreekt de inhoud van de wet en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Dat doet hij aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Natuurlijk is er voldoende ruimte om de vragen die je hebt te kunnen stellen.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Informatief, interactief, voldoende ruimte voor vragen”

“Ondanks dat ik al het eea wist, toch veel nieuwe dingen gehoord: nuttig!”

“Nuttig voor de praktijk!”

“Verhelderend, duidelijk, afwisseling met casussen”

“Helder/verhelderend, juridische inhoudelijk op niveau, duidelijke voorbeelden”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media