Cursus Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Naar verwachting treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer per 1 juli 2024 in werking. Deze wet geeft de burger en bedrijven het recht om alle formele berichten elektronisch, dus via een digitaal kanaal, aan een bestuursorgaan te zenden. Om je goed voor te bereiden op de gevolgen die deze wet voor jouw organisatie heeft, verzorgt Vijverberg Advocaten & Adviseurs de cursus Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Welke eisen stelt de wet aan het openstellen van digitale kanalen voor het aanvragen van een beschikking, een vergunning of het indienen van een bezwaarschrift? Hoe zit het met het verzenden van een digitale ontvangstbevestiging? Wat zijn de gevolgen van termijnoverschrijdingen? Welke eisen worden er gesteld aan de beveiliging? Deze en andere vragen behandelen we tijdens de cursus. Ook de nieuwe mogelijkheden voor elektronische publicatie van kennisgevingen en verordeningen en de relatie met de nieuwe Wet elektronische publicaties (Wep) komen aan bod.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus komen de wijzigingen die de wet aanbrengt in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 16 van de Omgevingswet aan de orde. In de cursus worden deze wijzigingen overzichtelijk behandeld en laat de docent zien welke consequenties en verplichtingen dit meebrengt voor overheidsorganisaties. Besproken wordt welke mogelijkheden de wet biedt om een digitaal kanaal in te stellen voor elektronische communicatie met burgers en bedrijven. Aan de orde komt welke eisen er gesteld worden aan het laten invullen van gegevens via een e-formulier en aan het digitaal ondertekenen van een aanvraag. Uitgelegd wordt hoe een ontvangstbevestiging moet worden gestuurd en hoe de burger of het bedrijf toegang moet hebben tot de gegevens die het heeft verstrekt. Ook gaan we in op de beveiliging van de gegevens door het inrichten van de juiste authenticatiemethoden en leesrechten. Tot slot behandelen we het doel van de Wet elektronische publicaties en de gevolgen die deze wet heeft voor het digitaal toegankelijk maken van kennisgevingen en bekendmakingen van de overheid voor burgers en bedrijven.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van het doel en de belangrijkste gevolgen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer voor je organisatie;
 • weet je wat je te doen staat om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van deze wet;
 • ben je op de hoogte van de spelregels voor het inrichten van een Berichtenbox en het verzenden van ontvangstbevestigingen;
 • weet je wat je moet doen met berichten die door de burger op een onjuiste wijze aan jouw organisatie zijn verzonden;
 • kun je inschatten welke handelingen nodig zijn om elektronische aanvragen intern binnen je organisatie door te zenden of binnen een keten af te handelen;
 • weet je welke eisen er worden gesteld aan authenticatiemethoden, leesrechten en de verschillende betrouwbaarheidsniveaus;
 • ben je op de hoogte van de relatie tussen de Wet modernisering elektronisch verkeer en de Wet elektronische publicaties.

Doelgroep

Overheidsjuristen, medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie van de wet, leidinggevenden en medewerkers van overheidsorganisaties die willen weten wat de regels zijn rondom het elektronisch ontvangen en verzenden van berichten.

Programma

 • Doel van de wet
 • Inhoudelijke veranderingen in de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet
 • Welke nieuwe mogelijkheden biedt de wet voor het ontvangen van digitale berichten
 • Implementatie van de wet: welke stappen moet jouw organisatie nemen
 • Ontvangstbevestigingen via Berichtenboxen en het “MijnDomein systeem”
 • Omgaan met termijnoverschrijdingen en het bieden van de gelegenheid tot verzuimherstel
 • Authenticatiemethoden, leesrechten en de verschillende betrouwbaarheidsniveaus
 • Wet elektronische publicaties

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Arjo Buurma, specialist bestuursrecht, openbaarheid van bestuur en privacy. Hij bespreekt de inhoud van de wet en de gevolgen daarvan voor de praktijk met behulp van een PowerPointpresentatie. Hij maakt gebruik van praktijkvoorbeelden en casussen en er is ruimte voor het stellen van vragen.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Verhelderend, duidelijk, afwisseling met casussen”

“Helder/verhelderend, juridische inhoudelijk op niveau, duidelijke voorbeelden”

“Leerzaam en prettig dat het in zo’n klein groepje was. Hierdoor was de drempel voor actieve participatie voor iedereen laag en werden veel ervaringen uitgewisseld en met elkaar geklankbord over toepassing binnen de diverse organisaties ”

“Waardevol. Interactief. Goede verduidelijking middels voorbeelden en casuïstiek als opdracht.”

“In deze cursus worden op een prettige en heel interactieve manier de speerpunten van dit wetsvoorstel besproken. Geeft meer inzicht op hetgeen van belang is voor mijn werk. Ook interessant waren de ervaringen van de overige deelnemers, die in andere organisaties en op andere functies werken.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media