Vijverberg Advocaten & Adviseurs voor overheid, onderwijs, zorg en welzijn

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke rechtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een juridische procedure, cursus of opleiding.

Meer over Vijverberg

 

Vijverberg Advocaten en Adviseurs

Onze nieuwste publicatie

Publicatie | Ontbinden op de i-grond: richtlijnen uit de rechtspraak
Ontbinden op de i-grond: richtlijnen uit de rechtspraak


Per 1 januari 2020 heeft een nieuwe ontslaggrond zijn intrede gedaan: de cumulatiegrond. De cumulatiegrond (ook wel de i-grond genoemd) is toegevoegd aan artikel 7:669, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als onderdeel i. De i-grond houdt in dat een redelijke grond voor ontslag kan liggen in een combinatie van twee of meer niet voldragen ontslaggronden genoemd in de onderdelen c tot en met e, g en h van artikel 7:669, lid 3 BW. De combinatie moet ertoe leiden dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.  
In deze publicatie geven wij werkgevers aan de hand van diverse uitspraken van kantonrechters aanwijzingen voor een geslaagd beroep op de i-grond.

Naar de publicatie


Recente publicaties