Vijverberg Advocaten & Adviseurs voor overheid, onderwijs, zorg en welzijn

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke rechtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een juridische procedure, cursus of opleiding.

Meer over Vijverberg

 

Vijverberg Advocaten en Adviseurs

Onze nieuwste publicatie

Publicatie | Een klokkenluider binnen je organisatie: hoe ga je daar goed mee om?


Een klokkenluider binnen je organisatie Een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft met drie collega’s een zwartboek over misstanden die zich voordoen binnen de penitentiaire inrichting waar hij werkzaam is. Na veel gesprekken is voor de werkgever duidelijk dat de arbeidsrelatie met een van hen verstoord is. De ambtenaar krijgt ontslag wegens een onherstelbare verstoorde arbeidsverhouding. Volgens de medewerker is het ontslag het directe gevolg van de interne misstanden die hij aan de kaak heeft gesteld en wordt hij erop afgerekend een klokkenluider te zijn. Maar ziet de rechter dat ook zo?

In deze publicatie: bescherming van klokkenluiders, de Wet Huis voor klokkenluiders en richtlijnen voor werkgevers hoe om te gaan met klokkenluiders binnen de organisatie.

Naar de publicatie


Recente publicaties