Vijverberg Advocaten

& Adviseurs

voor overheid, zorg

en welzijn

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke rechtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een juridische procedure, cursus of opleiding.

Meer over Vijverberg

Foto van een hamer

Kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de redelijkheid en bilijkheid van algemene inkoopvoorwaarden (van de VNG) vervangen?

Publicatie | Kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de redelijkheid en bilijkheid van algemene inkoopvoorwaarden (van de VNG) vervangen?

PublicatieEen gemeente schrijft in haar algemene voorwaarden dat als een opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, de gemeente het recht heeft de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen en de uitvoering van de overeenkomst op te dragen aan een derde. De kosten van deze derde worden in rekening gebracht bij de opdrachtnemer. Een architectenbureau vindt deze bepaling onredelijk bezwarend. De gemeente deelt deze mening niet. Zij is immers gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en kan dus niet zomaar een overeenkomst beëindigen wanneer dit haar “goeddunkt”. Bovendien is het architectenbureau geen consument, maar een professionele partij. Wie heeft gelijk?

Naar de publicatie