Vijverberg Advocaten & Adviseurs voor overheid, onderwijs, zorg en welzijn

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke rechtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een juridische procedure, cursus of opleiding.

Meer over Vijverberg

 

Vijverberg Advocaten en Adviseurs

Onze nieuwste publicatie

Publicatie | De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: bestuurders en commissarissen opgelet!


Wet bestuur en toezicht rechtspersonen De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de Wbtr) treedt met ingang van 1 juli 2021 in werking. Deze wet verduidelijkt de regeling voor het bestuur en het te houden toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de regels omtrent toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, meervoudig stemrecht, belet en ontstentenis en ontslag van bestuurders en commissarissen. Ten aanzien van dat laatste punt is een moderniserings- en verduidelijkingsslag gemaakt. Maar wat houdt dat in? En hoe ziet ontslagrecht voor stichtingsbestuurders en commissarissen van een stichting er per 1 juli 2021 uit? In deze publicatie gaan wij daar nader op in.

Naar de publicatie


Recente publicaties