Openbaarheid van bestuur

Onze samenleving vraagt enerzijds om openbaarheid van overheidsinformatie, anderzijds om bescherming van de privacy. Het recht om overheidsinformatie op te vragen is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het toepassen van deze wet is werk voor specialisten, evenals het inrichten van goede werkwijzen voor de afhandeling van een Wob-verzoek en het voeren van procedures.

Openbaarheid

De Wet openbaarheid van bestuur kan uiteenlopende vragen oproepen waar onze specialisten u graag mee helpen, zoals:

  • Is mijn organisatie een bestuursorgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur?
  • Wanneer kun je een verzoek tot openbaarmaking van informatie weigeren?
  • Hoe zit het met de termijnen bij afhandeling van Wob-verzoeken en wat zijn de gevolgen als niet tijdig wordt beslist?
  • Op welke wijze kunnen verzoeken om openbaarmaking zo efficiënt mogelijk worden afgehandeld?
  • Hoe handel ik juridische procedures over Wob-verzoeken af?
  • Zijn er mogelijkheden om verzoeken om informatie wegens misbruik van recht buiten behandeling te stellen?
  • Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet open overheid?

Vragen over openbaarheid van bestuur?

Bel ons, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Wij kunnen u adviseren over vraagstukken met betrekking tot openbaarheid van bestuur, de gronden waarop bepaalde informatie niet geopenbaard behoeft te worden en over de nieuwe ontwikkelingen die aanstaande zijn zoals de nieuwe Wet open overheid. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het concreet afhandelen van Wob-verzoeken. Via Vijverberg kunt u een adviseur raadplegen of een procesjurist inhuren. Wij kunnen u bijstaan bij de afhandeling van bezwaarschriften en u vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Ondersteuning Wob-verzoeken

Vijverberg ondersteunt gemeente Velsen bij beoordeling van meerdere Wob-verzoeken

Vijverberg Advocaten & Adviseurs ondersteunt de gemeente Velsen bij de beoordeling van een drietal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij wordt een advies gegeven over de vraag welke documenten wel en…
Huisadviseurschap Wob en AVG

Huisadviseurschap Wob en AVG

Wegens capaciteitsproblemen en behoefte aan expertise op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schakelt een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Vijverberg in. Ervaren adviseurs bieden snelle en flexibele…
Inzet interim-adviseur juridische aangelegenheden

Inzet interim-adviseur juridische aangelegenheden bij politie-eenheid

De politie-eenheid Noord-Holland zoekt een bestuursrechtjurist om de functie van adviseur juridische aangelegenheden op interim-basis te vervullen. Vijverberg zorgt voor de inzet van een specialist met veel ervaring, onder andere met de Wet openbaarheid van…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media