Cursus Wet open overheid: transparantie en toegankelijkheid

Welke informatie moet ik uit eigen beweging openbaar maken? Welke informatie hoeft niet of slechts gedeeltelijk openbaar te worden gemaakt? Op 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Wordt nu alles anders of lijken de Woo en de Wob op elkaar? Schrijf je snel in om in 3 uur tijd je kennis up-to-date te maken!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Er wordt daarom meer nadruk gelegd op actieve openbaarmaking. Er wordt een verplichting ingevoerd om één of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, worden strenger.

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste aspecten van de Woo op een interactieve manier besproken en toegelicht. Daarbij komt onder meer aan bod wat de plicht tot actieve openbaarmaking van informatie inhoudt, welke uitzonderingsgronden er zijn en wat valt onder de begrippen ‘intern beraad’ en ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de termijnen die in de Woo zijn opgenomen en er wordt ingegaan op de jurisprudentie die is ontwikkeld onder de Wob, maar ook voor de Woo relevant blijft. Tevens wordt ingegaan op de juridische procedures. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt op pragmatische wijze inzicht gegeven in de afhandeling van Woo-verzoeken.

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat de reikwijdte van de Woo is;
 • kun je beoordelen wat onder de plicht tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie valt;
 • kun je beoordelen welke stukken op verzoek openbaar gemaakt moeten worden en welke stukken of passages onder een uitzonderingsgrond vallen;
 • ben je in staat de verschillende belanghebbenden bij het Woo-verzoek te onderscheiden;
 • weet je hoe moet worden omgegaan met misbruik van de Woo;
 • weet je welke termijnen in de Woo gelden en;
 • ben je op de hoogte van relevante jurisprudentie en juridische procedures.

Doelgroep

Medewerkers en juristen van overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de afhandeling en beoordeling van Woo-verzoeken of die betrokken zijn bij de bezwaar- en beroepsprocedures tegen Woo-besluiten.

We hebben ook een cursus Woo voor medewerkers zonder juridische achtergrond.

Programma

Aan bod komen in ieder geval het juridische kader en de structuur van de Woo, de betekenis van de diverse begrippen en de inhoudelijke behandeling van verzoeken. Tevens wordt de actuele jurisprudentie behandeld.

Puntsgewijs ziet het programma er op hoofdlijnen als volgt uit:
 

 • Reikwijdte Wet open overheid
 • Actieve openbaarmaking
 • Openbaarmaking op verzoek
 • Uitzonderingen en beperkingen
 • Informatiehuishouding
 • Juridische procedures

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Arjo Buurma. Arjo is een ervaren juridisch adviseur op het gebied van openbaarheid van bestuur en privacy. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Uiterst nuttig en ook praktijkgericht”

“Overzichtelijk en duidelijk. Goede praktijkvoorbeelden.”

“Helder, gaat goed in op vragen, vriendelijk”

“Interessant, nuttig, to-the-point, verhelderend”

“Heeft gezorgd voor verduidelijking”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media