Cursus Wet open overheid: transparantie en toegankelijkheid

Welke informatie moet ik uit eigen beweging openbaar maken? Welke informatie hoeft niet of slechts gedeeltelijk openbaar te worden gemaakt? Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Is nu alles anders geworden, of lijken de Woo en de Wob op elkaar? In slechts 3 uur zorgen wij ervoor dat je kennis helemaal up-to-date is. Schrijf je dus snel in!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Het doel van de Woo is overheden en semi-overheden transparanter te maken. Daarom legt de Woo meer nadruk op actieve openbaarmaking. De Woo verplicht een overheidsorganisatie één of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, worden strenger.

In deze cursus bespreken we de belangrijkste aspecten van de Woo en lichten die op een interactieve manier toe. Daarbij komt onder meer aan bod wat de plicht tot actieve openbaarmaking van informatie inhoudt, welke uitzonderingsgronden er zijn en wat valt onder de begrippen ‘intern beraad’ en ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. Uiteraard besteden we aandacht aan de termijnen die in de Woo zijn opgenomen en gaan we in op de jurisprudentie die is ontwikkeld onder de Wob, maar die ook voor de Woo relevant blijft. Ook gaan we in op de juridische procedures. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen krijg je op een pragmatische manier inzicht in de afhandeling van Woo-verzoeken.

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat de reikwijdte van de Woo is;
 • kun je beoordelen wat onder de plicht tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie valt;
 • kun je beoordelen welke stukken je op verzoek openbaar moet maken en welke stukken of passages onder een uitzonderingsgrond vallen;
 • ben je in staat de verschillende belanghebbenden bij het Woo-verzoek te onderscheiden;
 • weet je hoe je moet omgaan met misbruik van de Woo;
 • weet je welke termijnen in de Woo gelden en;
 • ben je op de hoogte van relevante jurisprudentie en juridische procedures.

Doelgroep

Medewerkers en juristen van overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de afhandeling en beoordeling van Woo-verzoeken of die betrokken zijn bij de bezwaar- en beroepsprocedures tegen Woo-besluiten.

We hebben ook een cursus Woo voor medewerkers zonder juridische achtergrond.

Programma

Aan bod komen in ieder geval het juridische kader en de structuur van de Woo, de betekenis van de diverse begrippen en de inhoudelijke behandeling van verzoeken. En natuurlijk behandelen we de actuele jurisprudentie. 

Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:
 

 • Reikwijdte Wet open overheid
 • Actieve openbaarmaking
 • Openbaarmaking op verzoek
 • Uitzonderingen en beperkingen
 • Informatiehuishouding
 • Juridische procedures

Werkwijze

Je docent tijdens deze cursus is mr. Arjo Buurma. Arjo is een ervaren juridisch adviseur op het gebied van openbaarheid van bestuur en privacy. In de cursus wisselt hij korte inleidingen af met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is dus praktisch en lekker interactief. Er is voldoende gelegenheid je eigen ervaringen in te brengen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Praktijkgericht, mogelijk om vragen te stellen, informatief, to the point”

“Docent legt stof duidelijk uit en neemt voldoende tijd voor beantwoorden vragen”

“Duidelijke uitleg en vertelt goede voorbeelden”

“Relevante inhoud, goed tempo”

“Boek is van toegevoegde waarde, mooi professioneel en praktisch”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media