Wet open overheid (Woo) voor niet-juristen

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheden informatie openbaar te maken. Vaak doen die overheden een beroep op interne medewerkers om informatie aan te leveren. Maar hoe vind je de juiste stukken en welke informatie moet nu wel of niet openbaar worden? Schrijf je snel in om in 3 uur tijd je kennis up-to-date te maken!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Voor de afhandeling van een Woo-verzoek verzoeken overheden vaak hun interne medewerkers – denk aan vakspecialisten, beleidsmakers en administratief medewerkers - om alle stukken aan te leveren waar het Woo-verzoek over gaat. Dat kan een lastige en arbeidsintensieve klus zijn. Daarom gaan we in de cursus in op een goede informatiehuishouding (opslag, beheer en verstrekken van informatie), net als wat, hoe en waar je die informatie opslaat. 

De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Daarom ligt de nadruk meer op actieve openbaarmaking. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, worden strenger. Waar moet je rekening mee houden bij het opstellen van documenten?

Op een interactieve manier bespreken we tijdens deze cursus de belangrijkste aspecten van de Woo. En waar nodig lichten we ze toe. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Wat houdt de plicht tot actieve openbaarmaking van informatie in? 
 • Welke gevolgen heeft dat voor het opstellen en het opslaan van documenten? 
 • Welke informatie mag of moet onleesbaar worden gemaakt? 
 • Wat wordt bedoeld met de begrippen ’document’, ‘intern beraad’ en ‘persoonlijke beleidsopvattingen’? 

Uiteraard besteden we aandacht aan de termijnen die in de Woo zijn opgenomen en aan wat de gevolgen zijn als je een Woo-verzoek niet op tijd afhandelt. We gaan in op de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar tegen een Woo-besluit en op de rol die jij als vakspecialist daarin vervult. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casusbehandeling krijg je op pragmatische wijze inzicht in de afhandeling van Woo-verzoeken.

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat de reikwijdte van de Woo is;
 • kun je beoordelen wat onder de plicht tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie valt;
 • weet je waar je rekening mee moet houden bij het opstellen van e-mails, beleidsstukken en andere documenten;
 • kun je beoordelen welke informatie onleesbaar moet of mag worden gemaakt;
 • weet je hoe je moet omgaan met misbruik van de Woo;
 • weet je welke termijnen in de Woo gelden en;
 • weet je welke rol je mogelijk speelt in een bezwaarprocedure.

Doelgroep

Medewerkers zonder juridische achtergrond, zoals vakspecialisten, beleidsmakers en administratief medewerkers die bij de afhandeling van een Woo-verzoek worden betrokken.

We hebben ook een cursus Woo voor juristen van overheidsorganisaties.

Programma

Wat komt er aan bod? In ieder geval behandelen we de bedoeling en de structuur van de Woo, de betekenis van de diverse begrippen en de inhoudelijke behandeling van verzoeken. Ook bespreken we jouw rol in een bezwaarprocedure.

Puntsgewijs ziet het programma er op hoofdlijnen als volgt uit:
 

 • Reikwijdte Wet open overheid
 • Actieve openbaarmaking
 • Informatiehuishouding
 • Openbaarmaking op verzoek
 • Uitzonderingen en beperkingen
 • De bezwaarprocedure

Werkwijze

De docent van deze cursus is mr. Arjo Buurma. Arjo is een ervaren juridisch adviseur op het gebied van openbaarheid van bestuur en privacy. Hij wisselt korte inleidingen af met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid je eigen ervaringen in te brengen. Na afloop ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media