Normering Topinkomens - WNT

Het doel van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de ‘WNT’) is om bovenmatige beloningen voor topfunctionarissen in de publieke en de semipublieke sector tegen te gaan. De WNT stelt ook grenzen aan afvloeiingsregelingen die met topfunctionarissen worden getroffen.  

Er zijn voorts beleidsregels vastgesteld die een nadere uitleg geven over de normering van de bezoldiging en concrete toepassingsregels bevatten. In de zogenaamde Uitvoeringsregeling worden enkele begrippen en verplichtingen in het kader van de openbaarmaking verduidelijkt.  

De wet- en regelgeving die van toepassing is op topfunctionarissen wordt als complex ervaren en roept in de dagelijkse praktijk de nodige vragen op. Wij kunnen u onder meer helpen met vragen die verband houden met de volgende aspecten:

  • De Wet normering topinkomens: wat betekent deze wet voor uw organisatie? Wat zijn topfunctionarissen en wat zijn WNT-instellingen?
  • Hoe zit het met topfunctionarissen zonder dienstbetrekking? Is de WNT ook van toepassing op zelfstandigen (zzp'ers)?
  • Welke grenzen stelt de WNT aan de bezoldiging van een topfunctionaris binnen de verschillende sectoren, zoals overheid, zorg en onderwijs: Welke sectoren zijn er, wat zijn de verschillende bezoldigingsmaxima en welke uitzonderingen gelden er?
  • De grenzen die de WNT stelt aan de afvloeiingsregelingen: Welk maximum geldt voor een ontslagvergoeding binnen de WNT en hoe zit het met de cumulatie met andere ontslagvergoedingen? Maakt de vergoeding voor outplacement of juridisch/fiscaal advies bijvoorbeeld onderdeel uit van de ontslagvergoeding of mag de werkgever deze kosten vergoeden naast de maximale ontslagvergoeding? En hoe zit dat met een vrijstelling van werkzaamheden?
  • De schorsing/of non actiefstelling van een topfunctionaris: Moet de bezoldiging van een topfunctionaris ook worden aangemerkt als een ontslagvergoeding wanneer de topfunctionaris tegen zijn wil in is geschorst/op non actief is gesteld, vooruitlopend op het einde van de dienstbetrekking?
  • De Beleidsregels WNT: Welke beleidsregels zijn van toepassing?
  • Het Wetsvoorstel Wijziging van de WNT: wat betekent dit voor de toepassing van de WNT in de zorgsector?

Advies en hulp bij vragen over de WNT

Vijverberg is de expert als het gaat om vragen over de uitleg of toepassing van WNT-regelgeving. Bel ons voor advies of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Geen bijpassende cursussen gevonden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons cursusaanbod.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

WNT en gemeentelijke herindeling

WNT en gemeentelijke herindeling

Een gemeentelijke herindeling is een bijzondere vorm van organisatieverandering bij de lokale overheid. Twee of meer gemeenten worden samengevoegd of een gemeente gaat op in een grotere buurgemeente. Dat gebeurt bij wet op basis van…
WNT en mobiliteitsdienstverband

WNT en mobiliteitsdienstverband

Een overheidsinstelling dreigt een verkeerd pad in te slaan bij het afscheid nemen van de topfunctionaris. De specialist van Vijverberg wordt bijtijds te hulp geroepen. Zodoende worden naar tevredenheid van beide partijen afspraken gemaakt over…
WNT-advies

WNT-advies

De WNT-specialist van Vijverberg beantwoordt binnen twee dagen met een duidelijke onderbouwing de vragen die bij een organisatie zijn opgekomen rondom de WNT. Met die duidelijkheid komen partijen vervolgens tot goede afspraken over het vertrek…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media