Normering Topinkomens - WNT

Het doel van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de ‘WNT’) is om bovenmatige beloningen voor topfunctionarissen in de publieke en de semipublieke sector tegen te gaan. De WNT stelt ook grenzen aan afvloeiingsregelingen die met topfunctionarissen worden getroffen.  

Er zijn voorts beleidsregels vastgesteld die een nadere uitleg geven over de normering van de bezoldiging en concrete toepassingsregels bevatten. In de zogenaamde Uitvoeringsregeling worden enkele begrippen en verplichtingen in het kader van de openbaarmaking verduidelijkt.  

De wet- en regelgeving die van toepassing is op topfunctionarissen wordt als complex ervaren en roept in de dagelijkse praktijk de nodige vragen op. Wij kunnen u onder meer helpen met vragen die verband houden met de volgende aspecten:

  • De Wet normering topinkomens: wat betekent deze wet voor uw organisatie? Wat zijn topfunctionarissen en wat zijn WNT-instellingen?
  • Hoe zit het met topfunctionarissen zonder dienstbetrekking? Is de WNT ook van toepassing op zelfstandigen (zzp'ers)?
  • Welke grenzen stelt de WNT aan de bezoldiging van een topfunctionaris binnen de verschillende sectoren, zoals overheid, zorg en onderwijs: Welke sectoren zijn er, wat zijn de verschillende bezoldigingsmaxima en welke uitzonderingen gelden er?
  • De grenzen die de WNT stelt aan de afvloeiingsregelingen: Welk maximum geldt voor een ontslagvergoeding binnen de WNT en hoe zit het met de cumulatie met andere ontslagvergoedingen? Maakt de vergoeding voor outplacement of juridisch/fiscaal advies bijvoorbeeld onderdeel uit van de ontslagvergoeding of mag de werkgever deze kosten vergoeden naast de maximale ontslagvergoeding? En hoe zit dat met een vrijstelling van werkzaamheden?
  • De schorsing/of non actiefstelling van een topfunctionaris: Moet de bezoldiging van een topfunctionaris ook worden aangemerkt als een ontslagvergoeding wanneer de topfunctionaris tegen zijn wil in is geschorst/op non actief is gesteld, vooruitlopend op het einde van de dienstbetrekking?
  • De Beleidsregels WNT: Welke beleidsregels zijn van toepassing?
  • Het Wetsvoorstel Wijziging van de WNT: wat betekent dit voor de toepassing van de WNT in de zorgsector?

Advies en hulp bij vragen over de WNT

Vijverberg is de expert als het gaat om vragen over de uitleg of toepassing van WNT-regelgeving. Bel ons voor advies of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Geen bijpassende cursussen gevonden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons cursusaanbod.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Second opinion WNT-afspraken

Second opinion WNT-afspraken

Een gemeente voelt zich op het allerlaatste moment niet meer helemaal zeker over een met hulp van de huisadviseur getroffen vaststellingsovereenkomst met een topfunctionaris in de zin van de WNT. Aan de specialisten WNT van…
Topfunctionaris en RVU-regeling

Topfunctionaris en RVU-regeling

Een topfunctionaris op leeftijd krijgt in het kader van een reorganisatie een vertrekregeling ter overbrugging van de periode tot de pensioengerechtigde leeftijd aangeboden. Vijverberg stelt in overleg met de werkgever en werknemer een vertrekregeling op…
Overgangsrecht WNT

Overgangsrecht WNT

Een individuele regeling die in 2012 is gesloten met een topfunctionaris wordt door de accountant betiteld als een afspraak die onder de reikwijdte van de WNT valt. Het overgangsrecht van de WNT is weerbarstig omdat…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media