Beleidsregels WNT

Op grond van de WNT is de overheid bevoegd beleidsregels in het kader van de WNT vast te stellen. Deze regels worden de ‘Beleidsregels WNT’ genoemd, in de regel gevolgd door het desbetreffende jaartal. De beleidsregels worden vrijwel jaarlijks gewijzigd en zijn te raadplegen via Overheid.nl.

Het doel van de Beleidsregels WNT

De Beleidsregels WNT geven (nadere) uitleg aan de algemene regelgeving inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector en bevatten daarnaast concrete toepassingsregels.

Kern van de Beleidsregels WNT

De Beleidsregels WNT worden jaarlijks aangepast. In het algemeen bevatten de beleidsregels WNT de volgende punten:

  • Ten eerste wordt de reikwijdte van de WNT verduidelijkt: op welke rechtspersonen en (toezichthoudende) topfunctionarissen heeft de WNT betrekking?
  • Ten tweede wordt inzicht gegeven in het bezoldigingsmaximum van topfunctionarissen in bijzondere werksituaties, zoals het hebben van meerdere functies.
  • Ten derde zijn bepalingen opgenomen over non-activiteit, contractovername bij eind dienstverband en de transitievergoeding.
  • Ten vierde wordt ingegaan op het van toepassing zijnde overgangsrecht.

De veranderlijkheid van de Beleidsregels WNT

De Beleidsregels WNT zijn blijvend aan wijziging onderhevig. Zo wordt het algemene bezoldigingsmaximum jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid. Ook worden vrijwel jaarlijks wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking van de WNT-grenzen  (wanneer er wel of niet in strijd met de WNT wordt gehandeld).

Heeft u vragen over de nieuwe wijzigingen of uitleg van de Beleidsregels WNT, neem dan contact met ons op.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

WNT-advies

WNT-advies

De WNT-specialist van Vijverberg beantwoordt binnen twee dagen met een duidelijke onderbouwing de vragen die bij een organisatie zijn opgekomen rondom de WNT. Met die duidelijkheid komen partijen vervolgens tot goede afspraken over het vertrek…
Overgangsrecht WNT

Overgangsrecht WNT

Een individuele regeling die in 2012 is gesloten met een topfunctionaris wordt door de accountant betiteld als een afspraak die onder de reikwijdte van de WNT valt. Het overgangsrecht van de WNT is weerbarstig omdat…
Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst en Wet normering topinkomens

Een aan de overheid gelieerde organisatie wil met haar directeur een functiewisseling en vertrek op termijn afspreken. Hoewel met een topfunctionaris niet mag worden afgesproken dat het dienstverband op een later tijdstip eindigt dan het…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media