WNT-instellingen en topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op topfunctionarissen van:

  • rijk, provincies, gemeenten, waterschappen;
  • zorg- en onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur;
  • gesubsidieerde en overige instellingen zoals gemeenschappelijke regelingen en zelfstandige bestuursorganen.

Topfunctionarissen op grond van de WNT zijn kort gezegd:

  • de leden van de hoogste uitvoerende of toezichthoudende organen;
  • de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten;
  • degenen die belast zijn met de dagelijkse leiding.

De wet geeft specifiek aan wie bij het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als topfunctionaris wordt aangemerkt en onder de WNT valt. Voor provincies en gemeenten zijn dit bijvoorbeeld de secretaris en de griffier.

De WNT geldt niet alleen voor topfunctionarissen die in loondienst zijn, maar is ook van toepassing op zelfstandigen (zzp'ers) of topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (interim-bestuurders).

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

WNT-advies

WNT-advies

De WNT-specialist van Vijverberg beantwoordt binnen twee dagen met een duidelijke onderbouwing de vragen die bij een organisatie zijn opgekomen rondom de WNT. Met die duidelijkheid komen partijen vervolgens tot goede afspraken over het vertrek…
Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst en Wet normering topinkomens

Een aan de overheid gelieerde organisatie wil met haar directeur een functiewisseling en vertrek op termijn afspreken. Hoewel met een topfunctionaris niet mag worden afgesproken dat het dienstverband op een later tijdstip eindigt dan het…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media