mr. Charissa Smith

mr. Charissa Smith

Ik ben een zeer ervaren advocaat arbeidsrecht en aanbestedings- contractenrecht binnen de overheid en uitstekend in staat om vanuit mijn expertise, ervaring en creativiteit directie, management en HR-adviseurs te adviseren over complexe rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden. Ik heb ruime ervaring met het adviseren over onder meer disfunctioneringstrajecten, arbeidsongeschiktheidstrajecten en vertrekregelingen. In het bijzonder heb ik kennis van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet. Ten aanzien van aanbestedingsrechtelijke en contractuele aangelegenheden ben ik gespecialiseerd in de bijzondere positie van de overheid. Ik heb ruime ervaring in onder meer het opstellen en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten tussen twee of meer overheden (publiek-publieke samenwerking) en dienstverleningsovereenkomsten tussen een overheid en een private partij. Ik procedeer als het moet, maar liever zoek ik een oplossing waar beide partijen mee verder kunnen. Daarnaast geef ik geregeld cursussen voor Vijverberg Opleidingen over onder meer flexibele arbeidsrelaties, procederen in het arbeidsrecht, contractenrecht voor overheidsjuristen en contractenrecht voor niet-juristen.

Mijn loopbaan

Ik studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Ik studeerde af in 2000 in de richtingen gezondheidsrecht en sociaal recht. Na mijn studie ben ik advocaat geworden. In 2008 ben ik overgestapt naar Vijverberg Juristen. Als juridisch adviseur vervul ik interim-functies, adviseer ik en procedeer ik op het gebied van het Arbeidsrecht, aanbestedingsrecht en het contractenrecht binnen de overheid. In 2013 ben ik mijn eigen advocatenkantoor Direkt Advocaten B.V. begonnen en verrichtte ik onder meer werkzaamheden voor Vijverberg Juristen. In 2019 zijn Direkt Advocaten en Vijverberg Juristen samengegaan onder de naam Vijverberg Advocaten & Adviseurs. Thans ben ik partner bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs en ben ik opleidingsmanager van Vijverberg Opleidingen.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik het rechtsgebied Arbeidsrecht en Aanbestedingsrecht geregistreerd. Ik behaal ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.

Advocaat