mr. Jeffrey van Doorn

mr. Jeffrey van Doorn

Ik ben gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het handhavingsrecht. Ik treed op zowel voor overheden als voor ondernemingen en particulieren. Hierdoor kan ik in dossiers goed de wederzijdse belangen van partijen inschatten en snel tot de best mogelijke oplossing komen voor mijn cliënten. Ik begeleid regelmatig decentrale overheden die te maken hebben met lastige handhavingskwesties op omgevingsrechtelijk vlak en bij verstoring van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast sta ik ondernemingen en vastgoedeigenaren bij die worden geconfronteerd met toezicht en bestuursrechtelijke handhaving op basis van de Huisvestingswet. Omdat ik veel gemeenschappelijke regelingen als cliënt heb, heb ik ook diepgaande kennis over de Wet gemeenschappelijke regelingen. Verder procedeer ik onder meer over omgevingsrechtelijke en bestuursrechtelijke vraagstukken in de horecasector. Ik heb ruime ervaring met exploitatievergunningen, Drank- en Horecavergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Ik heb bovendien ruime ervaring in de afvalsector. Ik adviseer aan en procedeer regelmatig voor decentrale overheden over kwesties op het gebied van het afvalstoffenrecht.

Loopbaan

Ik studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht. Na mijn afstuderen in 2013 ben ik in dienst getreden bij Vijverberg. Gedurende de jaren 2017 en 2018 volgde ik de postdoctorale opleiding Omgevingsrecht aan de Grotius Academie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2020 ben ik toegetreden tot de advocatuur.

Nevenwerkzaamheden

  • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Krimpenerwaard (Algemene Kamer).

Lidmaatschappen

  • VAR Vereniging voor bestuursrecht.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik het hoofdrechtsgebied Omgevingsrecht en het sub-rechtsgebied Ruimtelijk bestuursrecht geregistreerd. Ik behaal ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaat