mr. Jeffrey van Doorn

Jeffrey van Doorn

Ik ben gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouw, milieu, afval) handhavingsrecht en staatssteunrecht. Ik adviseer opdrachtgevers (ondernemingen, overheden en particulieren) bij diverse juridische vraagstukken en procedures en begeleid decentrale overheden bij vergunning- en handhavingstrajecten. Daarnaast treed ik veelvuldig op voor zowel ondernemingen als overheden in bezwaar- en (hoger)beroepszaken. In mijn dossiers kijk ik altijd naar de wederzijdse belangen van partijen en probeer ik zo tot de best mogelijk oplossing te komen voor mijn cliënten.

Loopbaan

Ik studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht. Mijn afstudeerscriptie schreef ik over afwenteling van nadeelcompensatie. Gedurende de jaren 2017 en 2018 volgde ik de postdoctorale opleiding Omgevingsrecht aan de Grotius Academie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2020 ben ik toegetreden tot de advocatuur. Daarnaast ben ik commissielid van de Algemene Kamer commissie bezwaarschriften gemeente Krimpenerwaard.

Publicaties

Advocaat