Cursus Handhaving van de openbare orde door de burgemeester: een overzicht van alle bevoegdheden

‘Opnieuw explosie in de stad.’ ‘Jongeren steeds vaker in het bezit van wapens; gemeente in de fout met preventief fouilleren.’ ‘Verwarde vrouw drijft buren al jaren tot wanhoop.’ ‘Horecazaak wordt gesloten op last van de burgemeester in verband met illegaal gokken.’ ‘Noodbevel rondom ambassade.’ ‘Hijskraan valt om in centrum van de stad.’ ‘Gevaarlijke hond mag van de burgemeester niet terug naar baasje.’ ‘Burgemeester neemt maatregelen na onrustig verloop jaarwisseling.’

Zomaar wat krantenkoppen uit de actualiteit, waaruit blijkt dat het handhaven van de openbare orde geen eenvoudige taak is. De burgemeester is hiervoor verantwoordelijk, maar welke bevoegdheden heeft hij of zij om die openbare orde daadwerkelijk te handhaven? De gereedschapskist van de burgemeester is ontzettend groot en er is niet één wet op de openbare orde en veiligheid. Burgemeestersbevoegdheden staan in allerlei wetten: Gemeentewet, Opiumwet, Wet Bibob, Wet tijdelijk huisverbod, Wet openbare manifestaties, enzovoorts. Onder andere die veelheid aan wetten maakt het handhaven van de openbare orde een enorm complexe taak, ook omdat geen enkele situatie hetzelfde is. Daarbij zijn er veel kleine verschillen in lokale regelgeving. 

Wat zijn die bevoegdheden nu precies? En wat zijn de belangrijkste instrumenten die de burgemeester kan inzetten voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid? Het is iedere keer weer een ingewikkelde afweging die de burgemeester moet maken. Omdat er onnoemelijk veel partijen bij incidenten zijn betrokken en het soms ook om kwetsbare personen gaat, kampt de burgemeester vaak met grote dilemma’s. Ook moet hij of zij nauw samenwerken en afstemmen met andere partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en soms ook met zorgpartners of woningcorporaties.

Hoe ga je om met beschietingen en explosies? Wanneer kan je een pand sluiten? Wanneer mag je noodbevoegdheden inzetten? En wat komt er allemaal bij kijken als de burgemeester deze bevoegdheden inzet? Als jij in je dagelijkse werk met dit soort vraagstukken te maken hebt en er meer over wil weten, dan is dit de cursus die je zoekt!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 719,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven

Inhoud

De cursus geeft je inzicht in de belangrijkste bevoegdheden die de burgemeester heeft om de openbare orde te handhaven. Je weet ook welke wetten bij welke situaties aan de orde zijn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je tijdens deze cursus veel over die verschillende bevoegdheden. Ook ervaar je hoe ingewikkeld het krachtenveld is waarmee je te maken hebt. We gaan in op vragen zoals: 

 • Een protest dat uit de hand loopt: met welke bevoegdheden kan de burgemeester (dreigende) openbare-ordeproblemen het beste aanpakken?
 • Een verwarde vrouw terroriseert de buurt: hoe kan de burgemeester door individuen of groepen veroorzaakte overlast het beste aanpakken?
 • Een sluiting van een woning of bedrijfspand: wanneer en op welke wijze kan de burgemeester overgaan tot sluiting?

Aan de hand van de actualiteit leer je veel over handhaving van de openbare orde. En natuurlijk gaat de docent ook in op de praktijkvragen die jij hebt. 

Na afloop van de cursus Handhaving van de openbare orde door de burgemeester:

 • Ben je op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in het openbare-orderecht;
 • Ben je op de hoogte van de belangrijkste bevoegdheden van de burgemeester waarmee hij of zij de openbare orde kan handhaven;
 • Weet je welke bevoegdheid het meest geschikt is om in een situatie toe te passen;
 • Ben je op de hoogte van de manier waarop je in de praktijk uitvoering moet geven aan de verschillende bevoegdheden;
 • Kun je de bestuurder effectief bijstaan in de handhaving van de openbare orde, omdat je de kaders van de wet kent en weet hoe je daar in veel gevallen je eigen invulling aan kunt geven.

Doelgroep

Openbare orde en veiligheidsmedewerkers, (beleids-)medewerkers van gemeenten en het ministerie, de politie en het OM en natuurlijk de burgemeester zelf. Je wordt verondersteld iets van basiskennis van bestuursrecht te hebben en/of je hebt enige ervaring in het openbare orde recht.

Programma

In deze cursus komen o.a. aan de orde:
•    Wat is openbare orde?
•    Burgemeester, officier van justitie en de politie (de lokale driehoek)
•    Noodbevoegdheden
•    Ondermijning
•    Gebiedsgeboden en meldplicht
•    Preventief fouilleren
•    Toezicht op openbare inrichtingen
•    Cameratoezicht
•    Bestuurlijke aanpak drugspanden
•    Aanpak woonoverlast
•    Explosies en beschietingen
•    Demonstraties
•    Online openbare orde en veiligheid

Werkwijze

De docent van de cursus ‘Handhaving van de openbare orde door de burgemeester’ is mr. drs. Cyrina Demetriadis. Zij is een ervaren adviseur en specialist in het bestuurs- en openbare- orderecht. Als interim-jurist adviseert Cyrina o.a. burgemeesters over de toepassing van hun openbare orde bevoegdheden. Zij bespreekt herkenbare en actuele praktijksituaties op een toegankelijke manier en laat je het complexe krachtenveld rondom handhaving van de openbare orde ervaren. Cyrina staat open voor jouw inbreng en die van jouw medecursisten. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Volg je deze cursus liever incompany? Daar is deze cursus uitermate geschikt voor. Cyrina neemt jouw hele team mee in de mogelijkheden en onmogelijkheden die de burgemeester heeft. Zij behandelt dan ook de lokale invulling van het handhaven van de openbare orde. 

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Leerzaam, duidelijke opzet, voldoende onderwerpen, prettige afwisseling van theorie, interactie, opdrachten en pauzes”

“Leerzaam, afwisselend, inhoudelijk”

“Zeer goed! Op hoofdlijnen een compleet beeld van de bevoegdheden van de burgemeester.”

“Heel erg leerzaam. De inhoud is goed bedacht. De cursus is interactief. Dat komt omdat de docent de groep goed mee kan krijgen. Zodoende vliegt de tijd voorbij!”

“Interessante cursus, fijne afwisseling tussen theorie en actief”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media