Cursus Algemene wet bestuursrecht (basiscursus)

Je weet dat een aanvrager de gelegenheid moet krijgen een onvolledige aanvraag aan te vullen. Waar moet je aan denken? De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft allerlei voorschriften waaraan besluiten en besluitvormingsprocedures moeten voldoen naast de voorschriften die uit bijzondere wetten voortvloeien. Je krijgt (beter) inzicht in de regels uit de Algemene wet bestuursrecht die voor jouw werk van belang zijn!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 1.135,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.
Duur
2 dagen
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
12 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de basiscursus Algemene wet bestuursrecht maak je kennis met de verschillende procedures en voorschriften uit de Awb aan de hand van vragen uit je dagelijkse praktijk. Natuurlijk komen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de plicht belanghebbenden te betrekken bij besluitvorming, mandaat en de belangrijkste begrippen (bestuursorgaan, beschikking en belanghebbende) aan de orde.

Na afloop van de cursus:

 • heb je inzicht in de structuur, opbouw en inhoud van de Awb;
 • beschik je over kennis die nodig is om de Awb zelf toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden;
 • kun je inschatten wanneer (in- of extern) juridisch advies moet worden ingewonnen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor juristen en (beleids)medewerkers bij overheidsorganisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden met de Awb te maken hebben. De cursus voldoet aan de eisen die de Kwaliteitscriteria VTH 2.1 stellen aan een basiscursus en is dus ook geschikt voor medewerkers VTH.

Wij kunnen ook incompany een verdiepingscursus Awb verzorgen die voldoet aan de eisen die de Kwaliteitscriteria VTH 2.1 daaraan stellen. Meer weten? Bel: 079 - 3631919.

Programma

 • Inhoud en opbouw van de Awb
 • Belangrijkste begrippen (besluit, beschikking, bestuursorgaan, belanghebbende)
 • Beleidsregels en verordeningen
 • Voorbereiding van besluiten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Inspraak, bedenkingen en zienswijzen
 • Bekendmaking besluiten
 • Mandaat en delegatie
 • Bezwaar en beroep
 • Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Werkwijze

De tweedaagse cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur die is ingevoerd in alle aspecten van de Awb. Met de casusgerichte en interactieve aanpak sluit de cursus zo veel mogelijk aan bij de praktijk van de deelnemers. Deelnemers aan eerdere cursussen waardeerden de interactieve opzet als goed tot uitstekend. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de cursusleiders en medecursisten de eigen ervaringen te bespreken. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Leerzaam, voldoet aan wens om een basis te leggen, interactief, plezierig”

“Nuttig en leerzaam ondanks het toch wat complexe onderwerp voor een van oorsprong hbo technisch opgeleid persoon”

“Duidelijk, praktisch, wordt enthousiast gepresenteerd, cursusleider heeft veel kennis, ruimte voor vragen en eigen inbreng”

“Fijne trainer. Goede mix van theorie en praktijkvoorbeelden. Voldoende ruimte voor discussie.”

“Duidelijk, praktijk gericht, verhelderend”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media