Cursus Reorganiseren is een kunst

Realiseer een succesvolle organisatieverandering met het juiste veranderingsinstrument. Zorg voor een goede planning en zorgvuldige communicatie. Op deze manier houd je de doorlooptijd kort. Door alle partijen (medewerkers, management én medezeggenschap) tijdig erbij te betrekken voorkom je weerstand en blijkt de technische uitvoering van een reorganisatie een koud kunstje.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 615,- Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Onder deskundige leiding stel je in de cursus Reorganiseren is een kunst vast wat de best practice bij een reorganisatie is. Hoe kan een reorganisatie worden gepland? Zijn er alternatieven om een organisatieverandering te realiseren? Welke randvoorwaarden stelt de Wet op de ondernemingsraden, het rechtspositiereglement, een reorganisatieleidraad of een sociaal plan aan de gang van zaken bij de reorganisatie? Alle relevante vragen tijdens een reorganisatietraject komen aan de orde, zoals: Wanneer is een functie opgeheven en wanneer is een medewerker functievolger? Kan een medewerker tegen de was-wordt-lijst bezwaar maken? Is plaatsing op basis van geschiktheid mogelijk?

Na afloop van de cursus Reorganiseren:

 • ben je vertrouwd met alle rechtspositionele en operationele facetten van een reorganisatietraject;
 • heb je de kennis om een organisatieverandering succesvol te begeleiden.

Doelgroep

Personeelsadviseurs, rechtspositiemedewerkers en juristen bij overheidsorganisaties die vertrouwd willen raken met de rechtspositionele aspecten van een reorganisatie. De cursus is zeer geschikt voor P&O-medewerkers die aan de vooravond van een reorganisatie, regionalisatie of verzelfstandiging staan.

Programma

 • Soorten organisatieveranderingen en ‘best practice’ plan van aanpak
 • Reorganisatiebesluit, formatieplan/functieboek
 • Overleg met vakorganisatie en ondernemingsraad
 • Functievergelijking, waaronder uitwisselbaarheid/vergelijkbaarheid van functies, opheffing van functies, (belangrijk) gewijzigde functies en overtolligheid
 • Selectie op basis van geschiktheid
 • Omvang van het herplaatsingsonderzoek

Werkwijze

De cursus Reorganiseren wordt verzorgd door een ervaren adviseur die is ingevoerd in alle aspecten van een reorganisatieproces bij de overheid. Met behulp van oefeningen, praktijkvoorbeelden en stellingen word je meegenomen in een reorganisatietraject. Deelnemers aan eerdere cursussen evalueerden deze cursus als goed tot uitstekend. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de docent en medecursisten je eigen ervaringen te bespreken.

N.B. Zie ook onze incompanycursus dynamisch veranderen van overheidsorganisaties.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Zeer nuttig, herkenbaar en bevestigend”

“Zeer leerzaam en sluit aan bij de huidige vragen waar we nu mee te maken hebben”

“Prima, deskundige instructie.”

“Zeer nuttig, dynamisch, flexibel”

“Waardevol, leerzaam, reorganisatie in vogelvlucht. Goede afwisseling theorie/casuïstiek.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media