Cursus Adviseren bij reorganisaties door de ondernemingsraad

Incompany cursus

Een voorgenomen reorganisatiebesluit en nu? De bestuurder wil haast maken, maar een onvoldoende zorgvuldig advies kan grote gevolgen hebben. Wat kan de ondernemingsraad doen tegen een bestuurder die zich niet aan de regels houdt? Het is belangrijk dat de ondernemingsraad haar taak goed kan uitvoeren en goed kan adviseren in het belang van de organisatie en de werknemers. Daarvoor is kennis nodig: van de regels bij reorganisaties, de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad en van het proces.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Incompany

Cursusdetails

Prijs
Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan voor een incompany cursus.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Docenten

Inhoud

De docent is een zeer ervaren advocaat en geeft een schets van de bevoegdheden van de ondernemingsraad, toegespitst op een concrete reorganisatie. De cursus is gericht op het uiteindelijk effectief kunnen adviseren over een voorgenomen reorganisatiebesluit. De cursus is interactief en vooral heel praktisch. 

Na afloop van de cursus:

 • ken je de taken en bevoegdheden van de OR bij een belangrijke organisatieverandering;
 • ben je op de hoogte van de procedure die moet en kan worden gevolgd;
 • kun je bepalen welke informatie de ondernemingsraad in ieder geval nodig heeft om te kunnen adviseren; én
 • ben je in staat gedegen te adviseren over een voorgenomen reorganisatiebesluit.

Doelgroep

Ondernemingsraden van overheidsorganisaties.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wanneer is sprake van een belangrijke organisatieverandering in de zin van artikel 25 WOR?
 • Wat is het verschil tussen klassiek reorganiseren en dynamisch veranderen en wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij? 
 • Wanneer is een sociaal plan of sociaal statuut nodig? 
 • Hoe kun je een adviesaanvraag goed beoordelen en daarover adviseren?
 • Is de adviesaanvraag compleet?

Werkwijze

Mr. Peter Andela, advocaat en managing partner van Vijverberg Advocaten & Adviseurs, verzorgt deze cursus. Organisatieveranderingen zijn zijn specialiteit. Hij adviseert bestuurders en ondernemingsraden bij grote en kleine organisatieveranderingen binnen de overheid. In de rol van projectleider heeft hij bij grote complexe reorganisaties en verandertrajecten binnen overheidsorganisaties geadviseerd en begeleid. Hij kent de aanpak van bestuurders en de valkuilen voor de ondernemingsraad. Hij verstaat de kunst om complexe juridische theorie op een voor alle deelnemers begrijpelijke en praktische wijze te behandelen. 

Heeft de ondernemingsraad een voorgenomen reorganisatiebesluit ontvangen? Dan geeft Peter deze cursus op zo’n manier vorm dat het resultaat van de cursus een goede aanzet voor een conceptadvies op het reorganisatiebesluit is. 

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media