mr. Peter Andela

mr. Peter Andela

Werkgevers laten ontdekken dat de regelgeving het realiseren van hun ambities mogelijk maakt, dat geeft mij energie! Dat doe ik als advocaat, als adviseur, als projectleider en als docent.

Zo adviseer en ondersteun ik opdrachtgevers bij arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsvraagstukken, waaronder bij reorganisaties, fusies, (de)privatiseringen en dynamische verandertrajecten. Een organisatie die snel en effectief de behoefte van hun opdrachtgevers kan vervullen, heeft de toekomst.

Verder adviseer ik werkgevers over personele zaken en ik heb een eigen procespraktijk voor arbeidsgeschillen. Ik onderhandel namens de werkgever met vakorganisaties over CAO’s en regelgeving. Ik bereid personele besluiten en regelgeving voor en vertegenwoordig opdrachtgevers in juridische procedures (bezwaar, (hoger) beroep, advies en arbitrage en mediation).

Loopbaan

Ik studeerde Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens mijn studie heb ik bij een gemeente gewerkt op de afdelingen Verkeer en Vervoer en Bijzondere Wetten. Daarna heb ik bij een ministerie op de afdeling arbeidsvoorwaarden en rechtspositie gewerkt. Thans ben ik managing partner en sectiehoofd arbeidsrecht bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs. In 2017 ben ik toegetreden tot de advocatuur.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Ik behaal ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.

Advocaat