mr. Violette Moons

mr. Violette Moons

Sinds 2016 werk ik bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs. Ik ben zowel gespecialiseerd in het arbeidsrecht als in het ambtenarenrecht. Ik adviseer opdrachtgevers in allerlei juridische vraagstukken op dit gebied. De wens van de opdrachtgever en de relevante wet- en regelgeving in elkaar laten passen, dat is mijn uitdaging.

Ik adviseer onder meer in ontslagzaken en integriteitskwesties, ik begeleid verschillende projecten zoals reorganisaties of implementatie van wetgeving, ik voer juridische procedures, treed op als voorzitter van bezwarencommissies en (her)schrijf arbeidsvoorwaardenregelingen. Daarnaast geef ik regelmatig cursussen over arbeidsrechtelijke thema's en de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers.

Loopbaan

In 2013 heb ik mijn master rechtsgeleerdheid behaald aan de Universiteit Utrecht. Daarna heb ik enige tijd bij het UWV gewerkt voor ik bij Vijverberg begon. In 2020 ben ik toegetreden tot de advocatuur.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik het hoofdrechtsgebied arbeidsrecht geregistreerd. Ik behaal ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaat