Cursus subsidierecht (verdiepingscursus)

Een instelling die al jaren een subsidie ontvangt, vraagt voor komend jaar een subsidie aan die beduidend hoger is dan voorgaande jaren voor dezelfde activiteiten. Voor de verhoging voert de instelling allerlei argumenten aan. Hoe handel je de aanvraag af, ben je verplicht de nieuwe aanvraag volledig te subsidiëren? Wat kun je doen tegen subsidieontvangers die stelselmatig nalaten informatie te overleggen die je nodig hebt om de subsidie te kunnen vaststellen? Mag je de subsidie ambtshalve vaststellen en zo ja, met welk percentage kan het subsidiebedrag worden verminderd? Een subsidiemedewerker ziet zich regelmatig gesteld voor lastige vragen.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 600,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven

Inhoud

Aan de hand van vragen uit de praktijk lichten we de subsidieregels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toe. Wanneer hoeft er geen wettelijk voorschrift ten grondslag te liggen aan subsidieverlening? Waar moet je op letten bij de verlening om achteraf de subsidie op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen? Welke criteria gelden bij het intrekken of weigeren van een subsidie? Welke termijn moet je daar bij aanhouden? Wat zijn de voor- en nadelen van een uitvoeringsovereenkomst? Op welke manier kunnen de beheersinstrumenten worden ingezet om een overschrijding van de begroting te voorkomen?

Na afloop van de cursus subsidierecht:

 • heb je inzicht in de subsidiesystematiek van de Awb;
 • ken je het onderscheid tussen subsidie en inkoop;
 • weet je aan welke eisen een subsidieverleningsbeschikking moet voldoen;
 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden een subsidie lager vast te stellen, in te trekken of te wijzigen;
 • heb je inzicht in de stappen die moeten worden gezet om een subsidierelatie te beëindigen en weet je welke factoren van belang zijn bij het bepalen van de redelijke termijn;
 • ben je op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het subsidierecht.

Doelgroep

Medewerkers bij overheidsorganisaties die zich bezig houden met de behandeling van subsidieaanvragen, met het ontwikkelen van subsidiebeleid of met bezwaar en beroep tegen subsidiebesluiten.

Programma

 • Wettelijke grondslag en de uitzonderingen daarop
 • Subsidiebegrip
 • Subsidiesystematiek: verlenen, vaststellen en betalen
 • Verlenen: nieuwe aanvragen om meer subsidie, wijze van subsidiëring, verplichtingen, uitvoeringsovereenkomst, beheersinstrumenten, weigeringsgronden en afdeling 4.2.8 Awb
 • (Lager) vaststellen: wanneer toegestaan en hoe bepaal je de omvang van de lagere vaststelling?
 • Beëindigen van subsidierelaties: de te volgen procedure en het bepalen van de redelijke termijn
 • Intrekken en wijzigen van de subsidie bij het niet goed functioneren van de subsidieontvanger

Werkwijze

De verdiepingscursus subsidierecht wordt verzorgd door een ervaren adviseur. Er wordt gebruik gemaakt van sheets, casus en andere oefeningen. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en uit te wisselen.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Ik vond het een leuke en afwisselende cursus”

“Leerzaam, biedt goede inzichten. Awb is op een heldere manier aan bod gekomen. Begrijp nu de achterliggende gedachte voor de keuze van een begrotingspostsubsidie.”

“Leerzaam, vakkundig, inhoudelijk, praktisch”

“Nuttig, leuk om ervaringen van collega’s te horen”

“Zeer leerzaam”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media