Cursus Subsidierecht

Verdiepingscursus | fysiek op 1,5 meter

Mag een subsidieverstrekker kiezen welke organisatie een subsidie ontvangt of moet je ook andere organisaties in de gelegenheid stellen de subsidie aan te vragen? Hoe kun je voorkomen dat subsidiegeld terecht komt bij topinkomens? Welke verplichtingen kunnen wel en niet worden opgelegd? Prestatiegericht subsidiëren, hoe werkt dat en heeft het zin? Wat kun je doen tegen subsidieontvangers die stelselmatig nalaten informatie te overleggen die je nodig hebt om de subsidie te kunnen vaststellen? Een subsidiemedewerker ziet zich regelmatig gesteld voor lastige vragen. 

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 600,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 15
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Aan de hand van jurisprudentie en vragen uit de praktijk, staan we stil bij allerlei subsidierechtelijke situaties. Welke eisen gelden bij het verstrekken van schaarse subsidies en concurrerende aanvragen. Hoe zorg je voor een goede wettelijke grondslag? Waar moet je op letten bij de verlening om achteraf de subsidie op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen? Welke criteria gelden bij het intrekken of weigeren van een subsidie? Welke termijn moet je daar bij aanhouden? Wat zijn de voor- en nadelen van een uitvoeringsovereenkomst? Hoe werkt een subsidieplafond, op welke manier kunnen de beheersinstrumenten worden ingezet om een overschrijding van de begroting te voorkomen?

Na afloop van de cursus subsidierecht:

 • heb je meer inzicht in de subsidiesystematiek van de Algemene wet bestuursrecht en hoe die uitwerkt in de praktijk;
 • ben je op de hoogte van de eisen die worden gesteld aan de wettelijke grondslag;
 • ken je de regels voor het selecteren van subsidieontvangers en concurrerende aanvragen (mededinging);
 • ken je de aandachtspunten bij het schrijven van een goede verleningsbeschikking die discussie achteraf voorkomt;
 • weet je welke verplichtingen je op kunt leggen en wanneer deze een basis moeten hebben in een subsidieregeling;
 • weet je welke mogelijkheden er zijn om de subsidierelatie met subsidieontvangers die niet goed functioneren te beëindigen;
 • heb je inzicht de mogelijkheden een subsidie lager vast te stellen en op welk bedrag je de subsidie lager vast kunt stellen;
 • heb je inzicht in de stappen die moeten worden gezet om een subsidierelatie te beëindigen en weet je welke factoren van belang zijn bij het bepalen van de redelijke termijn;
 • ben je op de hoogte van belangrijke actuele jurisprudentie en actuele ontwikkelingen op het gebied van het subsidierecht.

Doelgroep

Medewerkers bij overheidsorganisaties die zich bezig houden met de behandeling van subsidieaanvragen, met het ontwikkelen van subsidiebeleid of met bezwaar en beroep tegen subsidiebesluiten. Basiskennis van het subsidierecht is nodig om de cursus te kunnen volgen.

Programma

 • Korte introductie: inhoud subsidietitel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, subsidiesystematiek
 • Eisen die worden gesteld aan de wettelijke grondslag, risico’s, subsidiëring door fondsen  
 • Schaarse subsidies, concurrenten, recht op mededinging
 • Verlenen: de verleningsbeschikking, prestatiesubsidies, voorkomen discussie bij vaststelling
 • Verplichtingen: welke eisen mag je wel en welke eisen mag je niet stellen
 • Subsidieontvangers die niet goed functioneren: wat kun je doen?
 • (Lager) vaststellen: wanneer toegestaan en hoe bepaal je de omvang van de lagere vaststelling?
 • Beëindigen van subsidierelaties: de te volgen procedure en het bepalen van de redelijke termijn
 • Belangrijke actuele jurisprudentie

Werkwijze

De verdiepingscursus subsidierecht wordt verzorgd door een ervaren adviseur. Er wordt gebruik gemaakt van sheets, casus en andere oefeningen. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en uit te wisselen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Toepasbaar in de praktijk, leerzaam, interessant gebracht”

“Prettig, vernieuwend, leerzaam en uitgebreid”

“Helder, concreet en praktisch”

“Goed, duidelijke heldere uitleg”

“Helder, compleet en interactief”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media