Wij adviseren subsidieaanvragers en -ontvangers

Subsidie is een instrument dat overheden inzetten om beleidsdoelen te realiseren. Zij zijn daarbij gebonden aan de subsidieregels uit de Algemene wet bestuursrecht en hun eigen subsidieregelingen. Het beschikbare budget is in de regel beperkt.

Het subsidieproces bestaat uit verschillende beslismomenten, die voor de één gunstig en voor de ander ongunstig uit kunnen vallen en roept uiteenlopende vragen op:

Ondersteuning subsidieaanvragers en -ontvangers

De specialisten van Vijverberg kennen de subsidieregels als geen ander en zijn heel goed in staat subsidieaanvragers en -ontvangers te ondersteunen in bezwaar- en beroepsprocedures tegen negatieve subsidiebesluiten en te adviseren over de kans van slagen van een procedure.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Afwijzen aanvraag tendersubsidie

Ondersteuning bij uitblijven beslissing en afwijzen aanvraag tendersubsidie

De beslissing op de subsidieaanvraag van een innovatieve onderneming voor het ontwikkelen van een interessante app, blijft uit. De beslistermijn is overschreden. De ondernemer vraagt Vijverberg om advies. Onze specialist subsidierecht adviseert en een ingebrekestelling…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media