Beëindigen subsidie

Een nieuwe politieke wind, bezuinigingen of voortschrijdend inzicht kunnen aanleiding zijn subsidiebeleid te veranderen en bestaande subsidierelaties te beëindigen.

Om de beëindiging in bezwaar en beroep overeind te houden, moet een beëindiging op grond van artikel 4:51 Awb en jurisprudentie zorgvuldig worden voorbereid:

  • Welke procedure moet worden doorlopen; mag een subsidie worden beëindigd vanwege bezuinigingen voordat daartoe definitief is besloten?
  • Beëindiging van drie- of meerjarige subsidies mag met inachtneming van een redelijke termijn. Die termijn varieert van geval tot geval. Welke termijn moet het bestuursorgaan hanteren?
  • Is de vergoeding van frictiekosten een vereiste?
  • Is het nodig een subsidieontvanger de gelegenheid te geven zijn zienswijze op het voornemen tot beëindiging in te dienen?
  • Onder welke brief wordt de rechtsmiddelenclausule vermeld?
  • Kunnen vermogen of reserves die de subsidieontvanger met behulp van de subsidie heeft opgebouwd, worden teruggevorderd?

Adviseurs en procesjuristen

Wij adviseren zowel bestuursorganen als instellingen bij het beëindigen van subsidierelaties, ook wanneer daar arbeidsrechtelijke aspecten bij komen kijken (zoals overgang van onderneming) of wanneer de subsidieverlening is uitgewerkt in een subsidieovereenkomst. Wij kunnen bestuursorganen adviseren in het traject voorafgaand aan de daadwerkelijke beëindiging. Daarnaast beschikken wij over ervaren procesjuristen die bestuursorganen en subsidieontvangers ondersteunen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Incompany cursus subsidierecht

Tweedaagse incompany cursus voor team subsidierecht van gemeente

Voor de gemeente Maastricht heeft onze specialist, mr. Arjo Buurma, een tweedaagse incompany cursus verzorgd over het subsidierecht voor medewerkers van het subsidieteam in opbouw. Op de eerste dag zijn de basisregels van het subsidierecht…
Sparren over subsidiecasuïstiek

Sparren over subsidiecasuïstiek

Voor een nieuwe groep gemeentejuristen van een gemeente in Zuid-Holland verzorgt een specialist subsidierecht van Vijverberg een sparringbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen allerlei subsidieonderwerpen aan bod, zoals de mogelijkheid om incidentele subsidies te verstrekken, de…
Huisadviseur subsidierecht

Huisadviseur subsidierecht

Voor een privaatrechtelijke organisatie die belast is met het verstrekken van diverse subsidies, is Vijverberg de huisadviseur op het gebied van subsidierecht. Op ieder gewenst moment kunnen de medewerkers van de stichting direct contact opnemen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media