Cursus Maken van subsidiebeschikkingen

Incompany cursus

Je ontvangt een subsidieaanvraag van de welzijnsinstelling die binnen je gemeente actief is. Je wilt de subsidie verlenen voor het grootste deel van de activiteiten, maar voor een klein deel niet. Verder wil je regelen dat met de budgetten geschoven kan worden tussen de verschillende activiteiten die de stichting aanbiedt, maar het aantal uren dat per activiteit is geraamd mag niet worden overschreden. 

Hoe formuleer je dit in de subsidieverleningsbeschikking, zodat je straks - na afloop van de activiteiten - de subsidie makkelijk en zonder discussie kunt vaststellen? Na deze cursus heb je alle antwoorden.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Reviews
 6. Incompany

Cursusdetails

Prijs
Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan voor een incompany cursus.
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Docenten

Inhoud

Deze cursus richt zich op het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden met betrekking tot het maken van subsidiebeschikkingen. Tijdens de cursus komen allerlei onderwerpen aan bod zoals: de verplichte inhoud van een subsidiebeschikking, de verhouding tussen de eigen subsidieregelgeving en de inhoud van een subsidiebeschikking, de wijze waarop je subsidiabele activiteiten moet beschrijven om achteraf de subsidie eenvoudig vast te kunnen stellen en de motivering van de (gedeeltelijke) weigering van een subsidie of een lagere vaststelling.

Na afloop van de cursus 'Maken van subsidiebeschikkingen':

 • ben je op de hoogte van de eisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan de inhoud van subsidiebeschikkingen;
 • ken je de elementen die je in de verschillende subsidiebeschikkingen moet opnemen;
 • heb je geoefend met het formuleren van onderdelen van subsidiebeschikkingen;
 • heb je inzicht in de relatie tussen de subsidieregelgeving van de eigen organisatie en de inhoud van de subsidiebeschikkingen;
 • ben je bekend met de elementen van een goede motivering en heb je geoefend met het schrijven van een motivering.

Doelgroep

Medewerkers van overheidsorganisaties die belast zijn met het maken van subsidiebeschikkingen.

Programma

Het exacte programma komt in overleg met de opdrachtgever tot stand. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Inhoud van subsidiebeschikkingen
 • Beoordelen van subsidiebeschikkingen uit de praktijk
 • Opbouw van een subsidiebeschikking: verlening, weigering en vaststelling
 • Omschrijving van de subsidiabele activiteiten
 • Motivering van een negatief subsidiebesluit

Werkwijze

Je docent, mr. Arjo Buurma, is een ervaren adviseur en specialist op het gebied van subsidierecht. Aan de hand van allerlei oefeningen, praktijkvoorbeelden en uitwisseling van ervaringen vergroot je je kennis en vaardigheden.

Deel deze cursus

Reviews

“De cursus werd actief gegeven en dat is altijd prettig. Voldoende ruimte ook om punten te bespreken.”

“Hele fijne cursus lekker actief met de groep”

“Goed, veel van opgestoken en heeft stof tot nadenken gecreëerd”

“Heel leerzaam en fijn hoe de theorie met oefeningen en onze eigen inbreng werd afgewisseld”

“Goed, genoeg voorbeelden”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media