Revolverend fonds of subsidie

Veel overheden gaan er toe over projecten te financieren met behulp van revolverende middelen (revolverende fondsen) in plaats van traditionele subsidies. Voor het uitvoeren van activiteiten ontvangt de uitvoerder niet zonder meer een geldbedrag, maar een lening die al dan niet met rente wordt terugbetaald. Door aflossing komt het uitgeleende geld terug in het revolverend fonds en is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Wat is een revolverend fonds?

Een algemene definitie van een revolverend fonds is: een fonds waarmee een overheid leningen verstrekt en/of risicodragend participeert of leningen garandeert aan projecten met een maatschappelijk doel en waarbij de aflossingen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden.

Een revolverend fonds: in welke situatie?

Wanneer sprake is van projecten die anders niet of slechts moeizaam van de grond komen, is het opzetten van een revolverend fonds een mogelijkheid om de projecten te financieren. Gebruik van een revolverend fonds is vooral geschikt bij projecten en organisaties met voldoende kasstromen, zoals energieprojecten en huisvestingsprojecten, waarbij op termijn voldoende middelen worden gegenereerd om uiteindelijk af te lossen.

Constructies inzet revolverende middelen

Er zijn verschillende constructies om revolverende middelen in te zetten.

  • Leningconstructie: het revolverend karakter is duidelijk, geld wordt uitgeleend en terugbetaald.
  • Garantieconstructie: dit heeft een meer indirect revolverend karakter, de waarde van de garantie daalt in de loop van het project en loopt af wanneer de lening waarop de garantie betrekking heeft volledig is afgelost. Daarna kan de garantie opnieuw worden gegeven.
  • Risicokapitaalinvesteringen: een aandeleninvestering die wordt verleend aan MKB-ondernemingen in de start- en ontwikkelingsfase.

Revolverende middelen: wanneer sprake van subsidie of staatsteun?

Wanneer revolverende middelen worden verstrekt onder niet-marktconforme voorwaarden is sprake van subsidie en gelden de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook kan er dan sprake zijn van staatssteun. In deze situatie moet de inhoud van de subsidieverleningsbeschikking en de eventuele overeenkomst ter uitwerking daarvan, goed worden uitgedacht. Daarnaast moet vooraf worden nagegaan of het verstrekken van de revolverende middelen gelet op de staatssteunregels is toegestaan.

Vragen over revolverende middelen al dan niet in relatie tot subsidierecht en/of staatssteun?
Wij beschikken over specialisten die zowel verstand hebben van subsidierecht als staatssteun en u kunnen adviseren over:

  • de vraag welke vorm van financiering geschikt en mogelijk is;
  • het inrichten van de subsidierelatie in geval van een niet-marktconforme inzet van middelen;
  • het opstellen van de subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst;
  • het beoordelen in hoeverre staatssteun een rol speelt bij de gekozen wijze van financiering.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Mail ons of bel: 079 - 3631919

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Expertise subsidierecht

Vijverberg levert expertise subsidierecht

Een gemeente heeft behoefte aan externe advisering over enkele subsidierechtelijke kwesties. Vijverberg wordt benaderd vanwege de deskundigheid die het op het gebied van het subsidierecht heeft. Een ter zake deskundig jurist biedt de gemeent “op…
Advies subsidieaanvraag

Advies afhandeling subsidieaanvraag

Een welzijnsinstelling dient bij een gemeente een subsidieaanvraag in. Uit de aanvraag blijkt een enorme kostenstijging ten opzichte van de in het voorgaande jaar aangevraagde én toegekende subsidie. De gemeente ziet zichzelf voor de vraag…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media