Bezwaar tegen weigering, verlaging of beëindiging subsidie

Het subsidieproces bestaat uit verschillende beslismomenten die voor de één gunstig en voor de ander ongunstig uit kunnen vallen. Heeft u een ongunstig besluit ontvangen of heeft de overheid laten weten dat het een besluit wil nemen dat voor u ongunstig is? Dan is het verstandig na te gaan of het maken van bezwaar zinvol is en juridische hulp in te schakelen.

Bezwaar maken tegen subsidiebesluiten

De belangrijkste negatieve beslissingen voor subsidieaanvragers en subsidieontvangers zijn:

 1. de afwijzing van de aanvraag om subsidieverlening (weigeren van de subsidie)
 2. het vaststellen van de subsidie op een lager bedrag dan was verleend (lagere vaststelling)
 3. het intrekken van de subsidieverlening of de subsidievaststelling
 4. het beëindigen van de subsidierelatie

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en daarna eventueel beroep instellen bij de rechtbank.

Ondersteuning subsidieaanvragers en -ontvangers bij bezwaar of beroep

Voor een bezwaar-  of beroepschrift met alle ‘puntjes op de i’, is diepgaande kennis van het subsidierecht en de rechtspraak nodig. Onze subsidierechtspecialisten kennen de subsidieregels en jurisprudentie als geen ander. Zij kunnen subsidieaanvragers en -ontvangers ondersteunen en adviseren in geval van een ongunstig subsidiebesluit.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Een inschatting of een bezwaar- of beroepsprocedure kans van slagen heeft
  • Een specialist beoordeelt uw zaak en geeft aan op welke onderdelen een bezwaar of beroep kans van slagen heeft.
 • Ondersteuning in de zienswijzeprocedure
  • Soms geeft een subsidieverstrekker u de gelegenheid te reageren op het voornemen een negatief besluit te nemen. Zo kan u bijvoorbeeld een reactie of zienswijze gevraagd worden op het voornemen om de subsidie lager vast te stellen omdat u niet goed hebt aangegeven wat de inkomsten en uitgaven waren. Welke situatie zich ook voordoet: de zienswijzeprocedure is in alle gevallen hét moment waarop u het tij nog kunt keren en de subsidieverstrekker ervan kunt overtuigen dat het negatieve besluit niet op zijn plaats is. Dit vergt niet alleen juridische kennis maar ook handigheid. Wij kunnen u bijstaan door een goed onderbouwde zienswijze voor u op te stellen.
 • Vertegenwoordiging in bezwaar en beroep
  • Onze specialisten kunnen u vertegenwoordigen in een bezwaar- of beroepsprocedure. Wij beoordelen uw casus, overleggen met u de te volgen strategie, stellen de stukken voor u op en voeren namens u het woord tijdens de hoorzittingen.
 • Overige juridische vragen die zich voordoen vanaf het moment van indienen van een aanvraag
  • Misschien wordt u gedurende het subsidieproces geconfronteerd met situaties waarvan u de juridische consequenties niet overziet en heeft u behoefte aan juridische ondersteuning. Een subsidieverstrekker stelt bijvoorbeeld naar aanleiding van een tussenrapportage nadere voorwaarden, die mogelijk van betekenis zijn voor de latere vaststelling van de subsidie. Ook in dit soort situaties ondersteunen wij u graag.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Afwijzen aanvraag tendersubsidie

Ondersteuning bij uitblijven beslissing en afwijzen aanvraag tendersubsidie

De beslissing op de subsidieaanvraag van een innovatieve onderneming voor het ontwikkelen van een interessante app, blijft uit. De beslistermijn is overschreden. De ondernemer vraagt Vijverberg om advies. Onze specialist subsidierecht adviseert en een ingebrekestelling…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media