Subsidie en btw

Subsidies worden niet belast met btw. De subsidieverstrekker betaalt geen btw over de subsidie en kan betaalde btw dus ook niet verrekenen met de Belastingdienst. De subsidieverstrekker kan evenmin btw verrekenen.

Uitzonderingen omzetbelastingplicht subsidieverstrekker

In een enkel geval concludeert de belastinginspecteur echter toch dat sprake is van een omzetbelastingplicht. Die situatie ontstaat wanneer:

  • de ontvanger van de subsidie een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting is (btw-ondernemer);
  • hij een prestatie levert aan de subsidieverstrekker of een derde; en
  • er een direct verband bestaat tussen de ontvangen subsidie en de geleverde prestatie.

Daarnaast moet er sprake zijn van verbruik door de subsidieverstrekker of een derde. In deze situaties gebruikt men vaak de term ‘prijssubsidie’. Het bestuursorgaan subsidieert bijvoorbeeld een vast bedrag per verkocht toegangskaartje door de schouwburg. In dat geval is er een direct verband tussen de ontvangen subsidie en de prestatie (het verkochte toegangskaartje).

Soms twijfelt een bestuursorgaan of een financiële relatie vorm gegeven moet worden als subsidie of als overeenkomst. Bij het maken van die keus, kan het btw-aspect een rol spelen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Wijzigen subsidiebesluiten

Advies gemeente over intrekken of wijzigen subsidiebesluiten

Een gemeente verstrekt subsidies voor het plaatsen van HR++-glas. De financiële middelen hiervoor ontvangt de gemeente op haar beurt van de provincie. Per abuis verstrekt de gemeente niet alleen subsidies voor het HR++-glas, maar ook…
Subsidieregels up-to-date

Subsidieregels up-to-date

De gemeente Winterswijk heroriënteert zich op haar subsidiebeleid en de daaruit voortvloeiende subsidieregelingen. In verband met capaciteitsgebrek vraagt de gemeente Vijverberg - in samenspraak met de organisatie - een nieuwe algemene subsidieverordening en nadere regels…
Vijverberg Juristen ook als sparringpartner beschikbaar

Vijverberg ook als sparringpartner beschikbaar

Een medewerkster van de gemeente Barendrecht houdt zich bezig met subsidies en heeft behoefte aan een sparringpartner om van gedachten te wisselen over subsidierechtelijke vragen waar zij in de praktijk tegenaan loopt. Zij schakelt een…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media