Subsidierecht

Subsidie is een instrument om beleidsdoelen te bereiken. Een effectieve inzet van subsidies vereist in eerste instantie een goed op het beleid afgestemde subsidieverordening of -regeling. Maar dan nog zullen zich bij het verstrekken van subsidies regelmatig lastige situaties voordoen die om een adequate oplossing vragen. Onjuiste beslissingen rondom subsidies brengen immers ook financiële risico’s met zich mee.

 • Hoe richten we ons subsidieproces in: kiezen we voor een tenderprocedure, afhandeling op volgorde van binnenkomst of een ‘reguliere’ afhandeling?
 • Wanneer is het verstandig een subsidieplafond in te stellen en moet dat in de subsidieverordening of -regeling worden opgenomen?
 • Kunnen we een subsidieaanvraag weigeren wanneer we geen vertrouwen hebben in de werkwijze van de organisatie die de subsidie aanvraagt?
 • Welke beoordelingscriteria kunnen we hanteren bij een tendersubsidie?
 • Is het mogelijk onze subsidieontvangers te verplichten geen salarissen boven de WNT-norm te betalen? Welke andere (niet-doelgebonden) verplichtingen kunnen we opleggen?
 • Het subsidiëren van activiteiten en afrekenen op prestaties, hoe regelen we dat?
 • De subsidieontvanger heeft een deel van de activiteiten niet uitgevoerd en we willen de subsidie lager vaststellen. Hoe bepalen we het subsidiebedrag?
 • Kan een subsidie die direct en voorafgaand aan de activiteiten is vastgesteld, ingetrokken worden als uit de steekproefsgewijze controle blijkt dat de activiteiten niet zijn uitgevoerd?
 • Wat is een redelijke termijn bij het beëindigen van subsidierelaties?
 • De activiteiten blijven achter bij wat we hebben afgesproken: bevriezen we de voorschotten, wijzigen we de subsidieverlening of wachten we tot het moment van vaststellen?
 • Kunnen we kiezen voor subsidie of inkoop? En welke rol spelen staatssteun en btw?

Ondersteuning subsidieaanvragers en -ontvangers

Wij zetten onze kennis en expertise ook in om subsidieaanvragers en -ontvangers te ondersteunen:

Cursussen subsidierecht

Wij geven regelmatig cursussen subsidierecht. Kenmerken: praktijkgericht, actieve werkvormen, kleine groepen en een goede afwisseling van theorie en praktijk. Kortom: leerzaam én leuk. Alle cursussen kunnen wij ook incompany verzorgen.

Advies en hulp subsidierecht

Het opstellen van een goede subsidieverordening of -regeling en het adequaat oplossen van lastige subsidiekwesties vereisen uitgebreide kennis van het subsidierecht. De juristen van Vijverberg beschikken over deze kennis en kunnen adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het subsidierecht. Of het nu gaat om het opstellen van een subsidieverordening of over een lagere vaststelling, onze juristen kunnen u adviseren en helpen bij het opstellen van de regels en het afhandelen van lastige kwesties. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Opstellen van subsidieverordeningen

Een subsidieverordening is maatwerk. Kom naar deze cursus en leer hoe je je eigen beleid vertaalt in een state of the art subsidieverordening.

Verdiepingscursus Subsidierecht

Hoe kunnen we ingrijpen bij subsidieontvangers waar het niet goed loopt? Wat als achteraf blijkt dat de subsidievaststelling toch niet klopt? Kunnen we dan nog…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Coaching on the job gemeente Baarn: tender- en meerjarige subsidies

Coaching on the job gemeente Baarn: tender- en meerjarige subsidies

Voor een specifieke groep deelnemers van de gemeente Baarn verzorgt een specialist subsidierecht van Vijverberg een workshop over tender- en meerjarige subsidies. Naast de overdracht van kennis, verkennen de deelnemers met onze specialist de mogelijkheden…
Zorgvuldige voorbereiding beëindiging subsidierelaties

Zorgvuldige voorbereiding beëindiging subsidierelaties

Een gemeente wil een nieuwe koers varen met betrekking tot het verlenen van subsidies en nieuwe subsidieregelingen in het leven roepen. De precieze inhoud daarvan moet nog worden uitgekristalliseerd. Wel staat vast dat de koerswijziging…
Meeropbrengsten en de gevolgen voor de vaststelling van een subsidie

Meeropbrengsten en de gevolgen voor de vaststelling van een subsidie

Een gemeenschappelijke regeling verstrekt een omvangrijke subsidie. In het kader van de vaststelling ontstaat discussie over de vraag of de extra opbrengsten van de subsidieontvanger in mindering mogen worden gebracht op de verleende subsidie. De…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media