Cursus Integriteit

Workshop | incompany

Integriteit blijft een boeiend en belangrijk thema voor overheidswerkgevers; ook na de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren! Het onderwerp is bij uitstek geschikt voor een interactieve, in-company workshop. Een mooi moment daarvoor is voorafgaand aan het afleggen van de eed of belofte, bij indiensttreding van nieuwe medewerkers. Aan de hand van dilemma’s, prikkelende stellingen en eigen voorbeelden wordt duidelijk hoe je als collega's in de organisatie denkt en kunt denken over integriteitskwesties. De eigen gedragsregels en integriteitscodes worden in de workshop aangestipt én zijn opgenomen in de cursussyllabus.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Reviews
 6. Incompany

Cursusdetails

Prijs
Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan voor een incompany cursus.
Aantal deelnemers
Minimaal 6
Maximaal 14
Docenten

Inhoud

Tijdens de workshop Integriteit wordt de deelnemer geconfronteerd met de bedreigingen en verleidingen die het werken in een integriteitsgevoelige functie met zich brengt. Het gaat daarbij niet zozeer om de juridische aspecten, als wel om vraagstukken zoals omgaan met gegevens, het privégebruik van overheidseigendommen (kopiëren, telefoon, gereedschap), het verrichten van nevenwerkzaamheden, social media en privé-activiteiten in werktijd. Het onderwerp komt tot leven door concrete situaties, die ook door de deelnemers kunnen worden ingebracht. Door dilemmavragen, de integriteitsbarometer, casusposities en stellingen worden de deelnemers interactief betrokken.

Na afloop van de workshop:

 • zijn medewerkers zich meer bewust van de bedreigingen en hoe zij daarmee om moeten gaan;
 • is een gemeenschappelijke basis binnen de werkeenheid of organisatie ontstaan met betrekking tot de binnen de organisatie geldende normen en waarden;
 • zijn medewerkers bekend met het te voeren beleid, waaronder het optreden bij integriteitschendingen.

Doelgroep

Alle medewerkers werkzaam bij overheidsorganisaties.

Programma

Het programma komt in overleg tot stand. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Thema integriteit, bronnen, normen en waarden, beleid, rol management.
 • Bewaking integriteit, gedrag, klokkenluidersregeling, functiescheiding.

Het programma kan geheel worden toegesneden op de wensen van de opdrachtgever.

Werkwijze

De workshop wordt verzorgd door mr. Linda Hofste (advocaat) als moderator. Zij heeft uitgebreide ervaring met het verzorgen van trainingen en workshops over de praktische toepassing van rechtspositionele onderwerpen, waaronder integriteit. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, oefeningen en interactieve communicatie wordt onderlinge discussie bevorderd. Iedere deelnemer kan vanuit zijn eigen werkachtergrond vragen stellen en inbreng leveren.

Deel deze cursus

Reviews

“Goed en helder verwoord”

“Linda neemt de tijd voor vragen die worden gesteld, de inhoud van de cursus is nuttig”

“Dynamisch, ruimte voor discussie, interessant”

“Interessant, goed uitgelegd met aansprekende voorbeelden”

“Prettig, interactief, fijne cursusleiding”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media