mr. Linda Hofste

mr. Linda Hofste

Als advocaat bij Vijverberg Advocaten en Adviseurs adviseer ik opdrachtgevers op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht. Mijn werkzaamheden zijn zeer afwisselend. Ik adviseer in ontslagtrajecten, onderhandel over vertrekregelingen, verricht disciplinair onderzoek en treed op in juridische procedures bij zowel de bestuurs- als civiele rechter. Mijn specialisme ligt op het gebied van integriteit en ontslag.  

Naast mijn advies- en procespraktijk verzorg ik diverse cursussen, waarin ik de opgedane ervaringen kan delen. Daarbij probeer ik complexe regelgeving aan de hand van praktijkvoorbeelden toepasbaar te maken voor de deelnemers.

Loopbaan

In 2008 heb ik de hbo-opleiding personeel en arbeid afgerond waarna ik Nederlands recht, met als specialisatie arbeidsrecht, ben gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens aan Tilburg Universiteit.

Van 2010 tot 2015 ben ik als juridisch adviseur werkzaam geweest bij Abvakabo FNV. Bij Abvakabo FNV heb ik de tijdens mijn opleidingen opgedane kennis in de praktijk kunnen brengen door werknemers te adviseren over uiteenlopende juridische vraagstukken. Ook trad ik namens werknemers op in juridische (bezwaren)procedures. In 2015 trad ik in dienst bij Vijverberg.

In 2017 heb ik de Postacademische Leergang Arbeidsrecht afgerond en in 2019 ben ik toegetreden tot de advocatuur.

'Vanuit het belang van de opdrachtgever zoeken naar een oplossing die past binnen de geldende regelgeving, is wat voor mij centraal staat in de uitvoering van mijn werk.'

Advocaat