Nulmeting organisatie

Voldoet uw organisatie aan de wettelijke verplichtingen en vereisten die in het kader van sociale veiligheid op de werkvloer worden gesteld? Een nulmeting brengt inzicht in hoeverre uw organisatie voldoet aan de juridische verplichtingen. Wees er daarbij van bewust dat alleen het op orde hebben van het juridische aspect niet voldoende is.  

Van belang is dat werknemers daadwerkelijk kennis hebben van de inhoud van het beleid en de processen, maar nog belangrijker is hoe ze er mee om moeten gaan. Weten werknemers welk beleid binnen de organisatie wordt gevoerd om de sociale veiligheid te vergroten? En weten werknemers waar ze dit beleid kunnen vinden? Wie is de vertrouwenspersoon? En waar kan een melding van ongewenst gedrag gemaakt worden? Ook dit kan onderdeel vormen van de nulmeting. 

Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media