Opstellen en actualiseren gedragscodes en beleid

Veel organisaties hebben al een gedragscode of een personeelshandboek waarin duidelijke grenzen worden gesteld aan ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, racisme en seksuele intimidatie. Sociale veiligheid is echter lang niet altijd voldoende verwerkt in dergelijke gedragscodes. Want, waar kan de werknemer bijvoorbeeld naartoe als het gedrag van een collega voor zijn of haar gevoel niet direct valt onder seksuele intimidatie, maar de werknemer wel wil dat het gedrag stopt? Moet de werknemer dan gelijk de formele route van de klachtenprocedure volgen of bestaat hier een minder formeel traject voor?

Vijverberg Advocaten & Adviseurs kijkt graag met u mee of uw huidige gedragscodes voldoende actueel zijn op dit onderwerp. Indien nodig stellen wij graag in samenspraak met u een nieuwe gedragscode op.

Advisering over sociale veiligheid

Onze advocaten en adviseurs zijn betrouwbare gesprekspartners voor juridische vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid. Wij kunnen u adviseren over de te volgen procedure wanneer een werknemer een signaal afgeeft over een onveilige werkomgeving. Wij adviseren niet alleen over de afhandeling van de melding, maar ook over de stappen die u kunt nemen om herhaling van het gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Ook kunnen wij u breder adviseren over het hanteren en onder de aandacht brengen van een sociaal veiligheidsbeleid binnen uw organisatie. 
 

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media